Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (80)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (80)

 

Zasedání obecního výboru 14. ledna 1912.

Přítomno 17 členů. Schůzi řídil pan starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o pozemku pod bývalou obecní kovárnou. Před časem byla Fr. Dordovi prodána stará budova obecní  kovárny, nikoliv však pozemek. Dordovi bylo uloženo, aby do 10-ti let budovu zboural a sutiny odklidil. Za užívání pozemku platil Dorda ročně 10 K. Dorda nyní prodal budovu kovárny Ant. Vašíčkovi, domkáři č. 92. Usneseno, aby nájemné za pozemek 10 K nadále platil Vašíček. V případě ukončení nájmu tohoto pozemku musí Vašíček do 3 měsíců budovu kovárny odstranit. Přítomný Vašíček s tím souhlasil

-Schválena účetní uzávěrka kostelní za rok 1911. Vydání činilo 260 K, z toho na Hrabovou připadá 106 K.

-Na návrh místní školní rady byl p. učiteli Olivovi přiznán příspěvek na byt a otop ve výši 150 K ročně.

-Dle výnosu c.k.  okresního hejtmanství je nutno obstarat pro koně jízdního vojska při jejich průchodem Hrabovou teplé stáje, a to v měsíci březnu.

-Policejní komisařství v M. Ostravě žádá po obci, aby každých 14 dní byl zasílán výkaz narozených, oddavkami sezdaných a zemřelých. Obecní výbor s touto povinností nesouhlasí a oznámí to na komisařství.

Komentář HN: Stejně jako v současné době existovali i v roce 1912 v Hrabové „potížisté“, kteří zaměstnávali obecní úřad různými požadavky. Soudě podle zápisů z jednání obecního úřadu patřil mezi ně i pan Dorda, a to ve věci obecního domku č. 16 a přilehlých pozemků. Ještě v roce 1900 tyto nemovitosti vlastnil, pak přešly  za blíže neznámých okolností  do majetku  obce. Nemovitost byla pronajímána a výnos z nájmů pomáhal  příjmové straně obecního rozpočtu. Pan Dorda v roce 1910 projevil zájem o pronájem uvedené nemovitosti s tím, že tam zřídí kovárnu a živnost povoznickou. Obecní výbor jeho žádost zamítl, ale pak se s Dordou dohodl, že mu bude prodána stará kovárna s tím, že ji zbourá a odklidí sutiny, což nebylo učiněno. Místo toho odprodal Dorda zchátralou budovu kovárny p. Vašíčkovi.  Možná, že z dalších zápisů se dozvíme o pokračování této „kauzy“. Škoda, že se nezachoval fotografický snímek této kovárny a obecního domku č. 16.

11.11.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma