Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (81)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (81)

 

Zasedání obecního výboru 2. února 1912.

Přítomno 17 členů. Schůzi řídil pan starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o obecních účtech za rok 1911. Účty byly v zákonné lhůtě vystaveny k nahlédnutí pro veřejnost.  Připomínek nebylo žádných. Revizoři provedli jejich kontrolu a prohlásili, že byly nalezeny ve vzorném pořádku.

Provedeno i přezkoumání obecních vkladů a dluhů.

Vklady (fond na opravu břehů Ostravice, fond chudinský, fond na stavbu nového kostela, peněžní vklad ve spořitelně, státní dluhové úpisy, komunální úpisy, školní fond)  činí celkem 17 214,45 K.

Dluhy (nesplacené půjčky u Zemědělské banky a u místní rajfaizenky) celkem 42 451,01 K.

Vyúčtování za rok 1911: Vydání 11 421,33 K, příjmy 9 593,88 K, schodek 1 827,45 K.

Obecní účty byly obecním výborem schváleny bez námitek.

-Výběrem poplatků za lihové nápoje byl pověřen pro rok 1912 Eduard Gerold za odměnu 50  K, což jmenovaný přijímá a smlouvu potvrzuje svým podpisem.

-Starosta oznamuje, že projednal s vítkovickými závody úpravu  levého břehu Ostravice, a to až k lávkám. Pro nesouhlas majitelů pobřežních pozemků (p. Adámek, p. Lička z č. 30) práce nebylo možno zahájit.  Uvedeným sousedům se doporučuje, aby se s vítkovickými závody dohodli.

-Manželce Josefa Frydrycha se povoluje měsíčně 6 K na výchovu opuštěného dítěte, které zůstalo po zemřelé sl. Marii Dudové, do Hrabové příslušné.

-Na upozornění c.k. okr. hejtmanství o škodách způsobovaných mšicí krvavou usneseno, aby p. starosta veřejně bubnem na jaře dal vyhlásit povinnost mšici hubiti, a to karbolem.

Komentář HN: Povinnost předložit obecní účty k nahlédnutí veřejnosti existovala již  tehdy. Stejně jako dnes nebylo  k nim mnoho připomínek.

 Na rozdíl od dneška si naši předkové na nezbytné potřeby často půjčovali. V případě Hrabové si půjčili na stavbu  nové školy, na úprava břehů Ostravice a na  nový hřbitov. U Zemědělské banky to byly 2 půjčky ve výši 20 tis. a 17 tis. K, u místní rajfaizenky to bylo 10. 455 K. Úroky v té době byly poměrně vysoké, 4-5 %.

Pokud jde o aktiva, tak významnou položkou byly peníze ve fondu pro stavbu nového kostela (6 665 K) a vklady v místní spořitelně (2 404 K).

12.11.2020         V:S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma