Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (82)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (82)

 

Zasedání obecního výboru 18. února 1912.

Přítomno 14 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o žádosti Ant. Studenského, varhaníka v Hrabové. Usneseno, aby mu byl z obecních peněz až do příchodu nového faráře  na tuto dobu poskytnut plat, přepočtený z ročního platu 300 K.

-Jednáno o protestu p. Ant. Adámka proti zápisu z poslední schůze obecní rady. Úpravě břehů na Ostravici ani on ani p. Lička nebránili. Jenom požadují, aby vítkovické závody dbaly i jejich zájmů. Usneseno, aby obec podala stížnost proti stavbě strouhy, kterou zahájily vítkovické závody na podzim roku 1911. Nyní je již naplněna vodou, a to bez kolaudace. Požaduje se proto úřední kolaudační řízení.

-Úřední sčítání dobytka provede policista Frant. Řeha, a to ze služební povinnosti bez odměny.

-Provedena revize účtů hřbitovních. Revizory byli p. Lička, p. Vogt, p. Chlupatý a p. Frýdek. Účty byly shledány v pořádku.

-Za vedení knih hřbitovních se stanovuje roční odměna 30 K.

Komentář HN: Mezi členy obecního výboru vznikala občas i různá nedorozumění. V zápise z  2. února je napsáno, že p. Adámek a p. Lička  zdržují práce na úpravě břehů Ostravice.  Příčnou neshod  obou rolníků  s vítkovickými závody  byla stavba  strouhy, která začínala pod dnešním mostem a přiváděla  technologickou vodu pro potřeby vítkovických hutí. Při této stavbě vznikly nesrovnalosti mezi vítkovickými závody a majiteli pozemků p. Adámkem a p. Ličkou, které se pak možná projevily i při menší ochotě vítkovických závodů upravit břehy Ostravice. 

13.11.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma