Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (84)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (84)

 

 

Naše obec (84)

Zasedání obecního výboru 21. dubna 1912.

Přítomno 12 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o přeložení cesty na Závodí, vedoucí od  řeky Ostravice  k  železniční nákladové rampě. Cesta vede po pozemcích ratimovského velkostatku. Pro komisní jednání s Ratimovem zvoleni: Starosta Ludvík Staněk, Jan Chlupatý, Fr. Lička, Jan Vogel, Fr. Bartoník, Jan Frýdek. Přizváni ještě budou Slíva, Tomáš a Kander.

-Většinou dvou hlasů bylo usneseno, aby nový  farář starostou jménem obecního výboru uvítán nebyl.

-Nový pekař p. Ant. Frič bude platit za vodu z obecního vodovodu měsíčně 1 K.

Komentář HN: Velikým tehdejším problémem byl vztah vedení obce k římsko-katolické církvi. Většina  populace byla věřícími katolíky, v obecním výboru  však tomu tak nebylo. Velký vliv na rozhodování měl starosta Staněk, mlynář Vogt a nadučitel Bartoník. Na jejich opakované žádosti byl v lednu 1912  odvolán farář Mohapl. Odchod faráře je ve farní kronice popisován takto: „Starému faráři při odchodu zvonili umíráčkem z obecního hřbitova. Známka nejen slabého uvědomění náboženského, ale i pokleslých mravů“.

Na faru v Hrabové byl investován nový farář P. Josef Řezáč. Bylo mu tehdy 39 let a předtím sloužil jako kaplan ve Velkých Kloboucích na Moravě.  Ve farní kronice se píše: „Starosta svolal obecní výbor, aby se umluvili, jak uvítat nového faráře. Obecní výbor se usnesl sedmi hlasy proti pěti, aby faráře neuvítali“.

Farní kronika hrabovská je velmi podrobná a líčí zdejší události v  letech 1908-2004 z pohledu tehdejších  farářů. Zásluhou Milana Slívy  a Radka Orkáče je  tato kronika zájemcům o hostorii Hrabové již několik let  k dispozici na  soukromém webu Hrabova.info. Soudím, že by si zasloužila být i na obecních webových stránkách. Ale to je asi nad možnosti a schopnosti pana tajemníka. Stejně jako obě kroniky Hrabové, které jsou k dispozici pouze na webových stránkách Archivu města Ostravy. Jde o naše kulturní bohatství, které by mělo být maximálním způsobem zpřístupněno všem občanům.  Třeba proto, abychom se poučili  neopakovali chyby svých předků.

15.11.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma