Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (85)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (85)

 

Zasedání obecního výboru 19. května 1912.

Přítomno 14 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Štěpán Němec.

-Jednáno o tom, co obec podnikne, aby chodníky do Vítkovic byly nadále přístupné veřejnosti. Směrem k Vítkovicím jsou pro potřeby Hrabové odjakživa používány dva chodníky. Závody vítkovické odkoupily celý  komplex pozemků  včetně chodníků, které považují za svůj majetek. Jsou tam nyní umístěny tabule s oznámením, že jde o dočasné užívání. Obecní výbor se usnáší podat protest proti tomuto činu. Chodníky jsou užívány nejméně 30 let zdejším dělnictvem a vším občanstvem. O právní zastoupení pro tento případ bude požádán dr. Boh. Šavrda. Výbor si však vyhražuje, aby se do soudní pře  prozatím nedával a vykonal jen předběžné práce.

- O udělení domovského práva požádal neplnoletý Albín Stárek, syn Fr. Stárkové. Žádosti jeho se vyhovuje.

Komentář HN: Hledal jsem na historických mapách oba  zmiňované chodníky z Hrabové do Vítkovic, a nic jsem nenalezl. Vytvořil jsem vlastní hypotézu, je jeden chodník mohl  být pokračováním dnešní ulice Mlynářské a druhý mohl vést po západním břehu rybníka Šídlovec po trase, která se později nazývala „Na návsí“. Oba chodníky měřily cca 2 km a končily u vítkovických závodů v oblasti vysokých pecí. Dále stojí za zmínku, že zápis z tohoto jednání nezapsal Fr. Bartoník, ale učitel p. Němec s hůře čitelným rukopisem.  Důvody této změny nebyly oznámeny, možná pan nadučitel Bartoník  byl nemocen.

16.11.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma