Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (87)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (87)

 

Zasedání obecního výboru 28. července 1912.

Přítomno 13 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta předkládá žádosti Kopčilové, Mazgajové a Skalského, aby usnesení obecního výboru o jejich vyhoštění z obce bylo zrušeno nebo alespoň lhůta k vyhoštění prodloužena. V písemných žádostech všichni slibují polepšení. Obecní výbor se usnáší, aby vyhoštění zůstalo v platnosti tak, jak bylo na poslední schůzi schváleno.

-Na základě výnosu okr. hejtmanství jednáno o číslování domů. Budou zrušena podčísla „a“, „b“ a každá budova dostane vlastní číslo.  K provedení přečíslování  byli zvoleni p. starosta a p. učitel Šěpán Němec.

-Při povodni 23. července  byla stržena část lávek přes Ostravici. Usneseno, aby delegace p. starosta, p. Lička a p. Vogt se odebrali na ředitelství ratimovské továrny a požádali tam o dřevo na opravu. Práci zaplatí obec.

-Pan starosta podává zprávu, že most přes Ostravici je možno postavit v rámci regulace řeky ze státních  peněz. Po rozpravě usneseno, aby v této záležitosti dále jednalo představenstvo obce.

-Domovské právo uděleno hudebníkovi a zedníkovi Aloisi Sklářovi, Fr. Tománkovi a Kateřině Sládečkové, vdově po Ludv. Sládečkovi.

-Fr. Němec z Vítkovic znovu předložil žádost o udělení koncese na živnost hostinskou, a to prostřednictvím okr. hejtmanství. Návrh opět zamítnut s odůvodněním, že v Hrabové je hospod dostatek.

-Dle informací držitele obecních býků vrací se mnohé krávy k býkům opakovaně. Usneseno, aby tyto krávy prohlédl zvěrolékař,  a to na náklady majitelů krav. Ti také budou platil případnou léčbu.

Komentář HN:  Řeka Ostravice Hrabovou velmi trápila. Lávky, postavené v roce 1905  bylo nutno často opravovat. Potřebné dřevo dodávala zdarma vratimovská  továrna, opravy prováděl tesařský mistr Klega z Oprechtic. Lávky používali dělníci z Hrabové, kteří pracovali ve vratimovské továrně, občané při cestě vlakem do Ostravy nebo Místku, děti ze Závodí při návštěvě školy v Hrabové.   Úpravy (opevňování) břehů postupovaly velmi pomalu. V tomto zápise je první zmínka o možnosti vybudovat přes Ostravici  most. Stalo se tak  ale až v roce 1942.

19.11.2020        V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma