Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (88)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (88)

 

Zasedání obecního výboru 8. září 1912.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta předložil účty za opravu lávek přes Ostravici ve výši 318,40 K. Účty byly přezkoumány a schváleny.

-Ve věci  urychlení regulace řeky Ostravice byl poslán telegram c.k. ministru veřejných prací Ing. Otakaru Trnkovi. Pak ještě  byla poslána urgence. Přišla odpověď, že věc byla zaslána k přezkoumání Zemské vládě Slezska. Po povodni 2.9.1912 byl opět zaslán telegram na c.k. ministerstvo, že Zemská vláda neučinila žádné opatření. Tyto aktivity ze stany starosty a stylizátora žádostí ocenil na dnešní  schůzi obecního výboru pan  Fr. Adámek a vyslovil  jim dík a uznání. Schváleno zaplatit práce, které během povodně provedli p. starosta a  p. Gerold. Jednalo se o položení stromů topolů do řeky k ochraně lávek. Bude v tom pokračováno, topole dodají majitelé pobřežních pozemků, drátěná lana dodá ratimovská továrna a nádeníky zaplatí obec.

-Jednáno o úhradě za práce zednické  (300 korun Navrátilovi ) a tesařské (500 korun Klegovi) na opravách fary a kostela. Pan starosta půjčí 300 K, z kostelního fondu se použije 500 K.

-Schválena koupě přikrývek do postelí pro obecní nemocnici. Vana se zakoupí od klempíře až v případě potřeby.

-Obecní cesta mezi rybníky Šajer a Hurt je poškozena vodou z rybníků. Jejich majitel hr. Stolberg dal cestu opravit. Břehy jsou osazeny duby a olšemi. Bude objednán geometr, aby zjistil, jestli tyto břehy patří k obecní cestě,  a kdo je majitelem těchto stromů.

-Usneseno provést opravu zdi na školním dvorku staré školy a tuto obílit. Bude opravena i žumpa a římsy pod okny školy budou opatřeny plechem.  Dále bude provedeno obílení celé školní budovy.

Na výstavu dobytka ve Staré Bělé se věnuje 20 K.  Bude tam vystaven p. Fr. Petrem i obecní býk.

-Cesta k lávkám bude opravena p. Geroldem na obecní účet.

Komentář HN: Na této schůzi se opět  projednávala problematika řeky  Ostravice.  Její regulace pro nedostatek peněz probíhala velmi pomalu. V kronikářských zápisech  Hrabové jsou o regulaci a o povodních časté zprávy. Rok 1932: Obec má zaplatit na regulaci 58 tis. Kč. Statkář Alois Lyčka se uvolil uhradit z této částky 45 tis. Kč. Hloubeno bylo řečiště u nového splavu. Rok 1935: Na regulačních pracích zaměstnáno 24 dělníků. Byla zaslána žádost Zemskému úřadu do Brna o nutnosti úpravy pravého břehu, jelikož je ohrožen hotel a přilehlé pozemky. Rok 1937: Řeka Ostravice se rozvodnila a regulace byla silně poškozena. Mnoho domků pod dvorem a v rybniční oblasti bylo zatopeno. Přechod přes lávku byl znemožněn. Ožilo volání po stavbě mostu.

20.11.2020         V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma