Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (89)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (89)

 

Zasedání obecního výboru 17. listopadu 1912.

Přítomno 15 členů.  Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Po zahájení schůze byl vydražen dovoz uhlí pro školu. Získal ho p. Kaloč na cenu 49 hal. za 1 q. Smlouvu stvrdil svým podpisem.

-C.k. ministerstvo kultu zamítlo naší žádost o zrušení platu  28 K ročně zdejšímu kostelu. Nutno zaplatit dlužný obnos za 2 roky, tj. 56 K. Budiž  ale vyžadován po faráři Hamplovi poplatek za připuštění jeho krávy k obecnímu býkovi. Byl již 2x upomínán, ale bezvýsledně.

-Jednáno o nařízení okr. hejtmanství zaplatit Vídni 88 K za Fr. Holušu. Tento obnos mu byl proplacen magistrátem Vídně jako  chudinská podpora.  Vídeň byla požádána, aby na její náklady byl Holuša dopraven do Hrabové, kde o něho bude postaráno.  

-Sdělen výnos Zemské vlády v Opavě o ochraně břehů řeky Ostravice. Oznamuje se, že pro tyto účely se poskytne obnos 9 300 K. Usneseno, aby starosta a p. radní  Chlupatý projednali podrobnosti na regulačním úřadě ve Frýdku.

-Domovské právo uděleno rolníkovi z č. 35 p. Janu Sýkorovi.

-Dle sdělení okr. hejtmanství nemají místnosti nemocnice v Hrabové potřebné vybavení. Pan  starosta oznamuje, že již sjednal nápravu.

-Ocenění a odměna  30 K za našeho obecního býka na výstavě ve Staré Bělé bude ponechána J. Petrovi. Je to úhrada za obtíže při dopravě býka na výstavu a za další výlohy s tím spojené.  

-Bude objednáno 300 náhrobních štítků pro hřbitov za cenu 225 K.

-Usneseno vydat na Dětský den 100 K a provést k tomuto účelu  veřejnou sbírku.

Komentář HN:  Na schůze obecního výboru byli zváni i  někteří  občané v případě konkurzních jednání, pronájmu nebo prodeje obecního majetku nebo navrhovaných sankcí za různé přečiny.  Případné smlouvy nebo jiná ujednání strvrzovali přizvaní občané  svým podpisem. O této praxi svědčí  ve výše uvedeném  zápise i podpis pana Kaloče, který získal zakázku na dovoz uhlí pro školu.  Tato praxe ušetřila výdaje za zbytečnou byrokracii, vše  důležité se vyřešilo   na jednání obecního výboru.

21.11.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma