Navigace: Vladimír Slavík > Naše téma: Doprava v Hrabové

Naše téma: Doprava v Hrabové

 

V Hrabovských listech je věnován velký prostor seriálu  „Naše téma“. Pan šéfredaktor se snaží vybrat z  množství různých témat aktuálně ta nejdůležitější a zveřejňuje na ně  názory našich zastupitelů.

V květnových HL jsou uvedeny odpovědi na otázku „Jak vnímáte změny v obci“, v červencových HL bylo tématem životní prostředí a v posledních HL  to byla „Doprava v obci“.

Z šesti představitelů veřejného života  Hrabové se  na str. 6 - 7 v posledních HL  čtyři zmiňují o negativním vlivu zpoplatnění Místecké ulice na dopravní intenzitu v Hrabové.

Toto téma bylo podrobně projednáváno i na nedávném setkání zastupitelů  s náměstkem hejtmana pro dopravu panem Jakubem Unuckou. Uskutečnilo se dne 29.7.2019.

Osobně si myslím, že toto téma není představiteli  Moravskoslezského kraje pokládáno za důležité. Svědčí o to skutečnost, že doposud tento problém nebyl předmětem projednávání za jednáních  krajského zastupitelstva. Poslední se konalo 12.9. a pan Unucka nepokládal za nutné ho navrhnout do programu jednání včetně patřičného  usnesení.

Já jsem v Hrabovských novinách  dne 7.8.2019 vyslovil přesvědčení, že jedinou cestou, jak toto zpoplatnění zrušit,  je jednání s MD o kompenzaci za vzniklé finanční  ztráty. Jako všude jinde, i zde mají důležitou roli peníze. Pokud nám na zrušení zpoplatnění tak záleží, pak za to musíme zaplatit.  Srozumitelně řečeno, uhradit státu výpadek z příjmů. Veškeré jiné návrhy jsou neproduktivní a zavání  neplodným  a primitivním  populismem.  Bohužel, tento můj názor nebyl nikým akceptován.

V anketě v posledních HL o dopravě mě zaujal  návrh Ing. Jana Dvořáka na opětné zavedení tramvaje do Hrabové. Jak by se asi řešilo převedení tramvajových kolejí ze západní strany Místecké na stranu východní? A kde by byly umístěny tramvajové koleje v areálu Hrabové? Snad ne na Domovské. Nebo ano? Na rozdíl od pana Dvořáka nejsem dopravním odborníkem, ale rád bych se seznámil s konkrétním řešením tramvajové dopravy do Hrabové. Honzo, jsi na tahu. Máš zde příležitost prokázat své schopnosti odborníka pro dopravu. 

19.9.2019      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum