Navigace: Vladimír Slavík > Návrh Ing. Jana Dvořáka na revitalizaci Pilíků

Návrh Ing. Jana Dvořáka na revitalizaci Pilíků

 

Bývalý místostarosta, zastupitel a bývalý předseda komise  VDE  Ing. Jan Dvořák  zaslal ke zveřejnění  v Hrabovských novinách  následující text:

Jak dosáhnout revitalizace Pilíků.

Pan Slavík dne 31. 8. v Hrabovských novinách zveřejnil svůj návrh postupu k prosazení revitalizace Pilíků. V zásadě by se s navrženým postupem dalo souhlasit, ale přece jen bych ho trochu modifikoval takto:

0. Městský obvod by měl iniciovat sérii jednání zúčastněných , tj. OKD, Diamo, MÚ Paskov, ÚMO N. Bělá (mohli by to podpořit, a to i finančně - i jejich občané by pak mohli rekreační zónu přece také využívat), příp. další (např. zainteresované úřady státní správy)

1. Vybudovat přívod vody (toto je zcela nezbytné - viz bod 2 p. Slavíka)

2. Odbahnění (pokud je nezbytné - viz bod 3 p. Slavíka)

3. Místo zřizování rybářské organizace iniciovat městským obvodem Hrabová pracovní skupinu, která by řešila cílový stav a provoz - členové: starosta Hrabové, místostarostka Hrabové, tajemník ÚMO Hrabová, vedoucí stav. odboru ÚMO Hrabová, investiční referentka ÚMO Hrabová, starosta Paskova, starosta N. Bělá, Zelená Hrabová, nejbližší organizace Čes. rybářského svazu (asi Paskov), další spolky se zájmem se podílet na přípravě (na jednání by však nemuseli být zváni vždy všichni - dle tématu)

4. Provoz by měl zastřešovat ÚMO Hrabová (ten by případně pověřil spolky dílčími činnostmi), ale k tomu je nutné dořešit majetkový vztah obvodu (výpůjčka, optimálně však bezúplatný převod ve veřejném zájmu)

5. Udělat projekt infrastruktury pro rekreaci

6. Upravit příjezdové komunikace (viz bod 4 p. Slavíka)

7. Doplnit infrastrukturu pro rekreaci - pláž, lavičky, převlékárna, optimálně i WC, parkoviště, stojan na jízdní kola

Rozhodně si nemyslím, že by většina občanů Hrabové byla proti revitalizaci Pilíků. Nezájem ostatních subjektů je způsoben nezájmem vedení městského obvodu - v tom se lišíme od Nové Vsi."

Přeji hezký den.

Komentář HN:  Zásadním problémem Pílíků je nezájem občanů o jejich  další osudy. Ne že by byli vysloveně proti revitalizaci, ale nepokládají Pilíky za důležitý problém Hrabové. Mám mnoho důvodů se domnívat, že významný počet občanů  naší obce neměl doposud potřebu navštívit tento kout Hrabové a zajímat se o jeho další budoucnost.  Obdobně je tomu i reprezentantů naší samosprávy.

 V této souvislosti nemohu nezmínit nedávné petice  proti drtičce odpadu firmy RPS Ostrava  a odlakovně firmy Silber. Během krátké doby vyslovil protest  k těmto provozovnám značný počet občanů.  To byl příklad spontánní reakce, na kterou  musela následně reagovat i samospráva. Pokud jde o Pilíky, nic podobného zde nehrozí.

Pokládám za velmi pravděpodobné, že konečným řešením pro Pilíky bude jejich zavezení zeminou a zalesnění. Jsem si jist, že toto řešení se nesetká ani s  protestními peticemi ani podpůrnou iniciativou občanů. Těm je to "šumafuk".  Taková je realita.

 

1.9.2019       V.S.

 

 

 

   
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum