Navigace: Vladimír Slavík > Návštěvnost webových stránek MOb Hrabová

Návštěvnost webových stránek MOb Hrabová

 

Obecní webové stránky  Hrabové navštěvuji denně. Dozvím se  zde  o  místních událostech,  o činnosti zastupitelstva, rady, výborů a komisí. Navíc tam máme Hrabovské listy, rozpočet, závěrečný účet , kalendář akcí, Strategický plán Hrabové, veřejné zakázky, hlášení místního rozhlasu atd.

 Problematikou  webových stránek obcí se zabývám již dlouho.  Nejenom těch našich, ale i  mnohých dalších.  Je to můj koníček.

Na  obecních  webových stránkách nacházím  dvě skupiny informací. Ty první jsou povinné pro všechny obce. Složení zastupitelstva, rozpočet, závěrečný účet, úřední deska, usnesení orgánů samosprávy atd.

Pak je zde druhá část, ta „nepovinná“ . Je to různé, někde je velmi zajímavá, jinde se omezuje na několik nepodstatných informací.

Pokud jde o nejbližší okolí, zajímavé webové stránky mají v Nové Bělé. Ale i ty naše jsou výjimečné nejenom svým obsahem, ale i svou strukturou  a grafickým řešením. V případě soutěže mezi městskými  obvody Ostravy  bychom možná  skončili na prvním místě.

Předpokládám, že v nejbližší budoucnosti mohou být webové stránky obcí významným  komunikačním místem pro realizaci „zpětné vazby“ mezi občanskou veřejností a  veřejnou správou.  Nyní  se snaží tuto funkci v naší obci vykonávat  FB, ale příliš se to nedaří. Převládají diskuse víceméně soukromého charakteru a počet návštěvníků je  minimální.  

 Nakonec k problematice  sledování návštěvnosti webových stránek. Určitě to má svůj význam. Úplně by stačil údaj o denním počtu návštěvníků.  Z toho lze vyvodit mnoho důležitých závěrů. Další podrobnosti o návštěvnosti nejsou nutné, stejně by je nikdo nečetl.  Pokud to je technicky  možné, přimlouvám se u webových stránek Hrabové za realizaci tohoto požadavku.

Ze složitých tabulek o návštěvnosti  zveřejněných na Hrabova.info  jsem vyčetl, že denně navštíví webové stránky Hrabové cca  50 občanů. Pokládám to za velký úspěch všech, kteří se na tvorbě tohoto  informačního prostředku podílí.  Doufám, že toto číslo se bude postupně zvyšovat.

I nadále budu sledovat naše webové stránky a čas od času se o nich zmíním i v  Hrabovských novinách.

4. 2. 2019   V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum