Navigace: Vladimír Slavík > Několik informací o školce

Několik informací o školce

 

Školka na ulici V. Huga  byla postavena v roce 1952, a to souběžně s budovou tržnice, dřívějších jeslí a nynějšího dětského domova.

Již v roce 1957 se místní funkcionáři tehdejšího  MNV v Hrabové zabývali špatným technickým stavem školky. V příslušném zápise je uvedeno: „Ve sklepě stojí voda, nedoléhají okna, drolí se podlahy“.

Budova školky se v  dalších letech udržovala v potřebném  stavu  pomocí různých  oprav. Nevyhovující podlahy byly nahrazeny novými, provedla se výměna oken, opravila se střecha a  provedla se dostavba  technického zázemí školky.  

Další zmínka o nevyhovujícím stavu budovy je uvedena  až  ve volebním programu ČSSD Hrabová pro období 2014-2018, kde v bodě 5 je napsáno:  „Budeme řešit nedostatečnou kapacitu školky a stavebně problematické prostory MŠ“.

S větší intenzitou se začala školka „řešit“ až po nástupu do funkce starosty pana  Igora Trávníčka.

V Hrabovských listech jsou o tom následující informace:

Leden 2016: Pan starosta sděluje, že se „mapují možnosti nového objektu školky“.

Březen 2016: Pan starosta se opět zmiňuje o nutnosti stavby nové školky, protože ta nynější „byla postavena jako zařízení staveniště při výstavbě Nového Šídlovce. Neustále se opakují problémy s křivou podlahou, netěsnou kanalizací a se zatékající střechou“.

Září 2016: Na titulní straně HL je informace, že nová školka bude postavena v místě stávající školky na ulici V. Huga. Projekt představil zastupitelům jeho autor architekt Dušan Rozsypal.

Listopad 2017: Pan starosta ve zmínil, že se diskutuje o možnosti postavit novou školku za budovou úřadu. Výhodou by byl větší venkovní prostor pro různé aktivity a potřeby dětí.

Leden 2019: V rozhovoru s šéfredaktorem HL pan starosta prohlásil: „V posledním týdnu před Vánocemi jsem předal kompletní projektovou dokumentaci administrátorovi, který bude v horizontu pár měsíců soutěžit zhotovitele stavby tak, aby se v létě začalo se stavbou“.

Září 2019:  V rozhovoru s šéfredaktorem HL pan starosta prohlásil: „U mateřské školy máme jasno. Ta se musí stavět děj se co děj. Za dva týdny bude ukončeno výběrové řízení, věřím, že zhotovitele vybereme a ještě letos začneme stavět“.

Komentář HN: Mnoho cenného času bylo ztraceno v období 2014-2018. Obšírná debata o školce byla na zastupitelstvu 31.1.2018, kdy se jednalo o zrušení původního záměru (stavba na ul. V. Huga) a postavení školky za budovou úřadu. Někteří zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasili, a to také proto, že pro původní řešení byl již vypracován poměrně drahý projekt. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo o přemístění školky.

 Problémem je i  financování. Na rozdíl od jiných městských obvodů se Hrabové příliš nedaří při zajišťování dotací, ať již z tuzemských nebo evropských zdrojů.

Nutno doufat, že panu starostovi se to nakonec podaří potřebné finance zajistit. V sousední Nové  Bělé měli podobný problém, který se jim nakonec podařilo vyřešit,  a jejich nová školka funguje již od roku 2015, a to k plné spokojenosti jak dětí tak personálu.

16.9.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum