Navigace: Vladimír Slavík > Několik vět o panu tajemníkovi

Několik vět o panu tajemníkovi

 

Má jistě mnoho práce s řízením tak rozsáhlého administrativního aparátu zdejšího městského obvodu. Určitým problémem je, že nebydlí v Hrabové a musí dojíždět.  

Tato skutečnost má i své důsledky.  Pochopitelně nemá možnost bližšího styku  se zdejšími obyvateli, nemá zde spolužáky,  kamarády z dětství nebo příbuzné. Podle mě  to jsou velmi důležité momenty i pro kvalitní výkon funkce  tajemníka, tedy důkladná znalost  prostředí a mentality obyvatel.

Naproti tomu má bohaté zkušenosti ze svého dřívějšího působení  v  samosprávě  Štramberka, je velmi pracovitý a dobrý  organizátor.  Jeho zásluhou  se v poměrně krátkém čase podařilo  odstranit  většinu problémů,  kterými  trpěl náš úřad a které nám  byly opakovaně vytýkány městskými auditory.

 Je mi sympatická i  jeho snaha  o  ovlivňování některých rozhodnutí samosprávných orgánů. Kupříkladu při zdůrazňování významu stavby Kulturního domu.   Zaznamenávám i  jeho  pohotové reakce na  sociálních sítích na některé dotazy nebo připomínky občanů. Také si cením pozornosti,  kterou  pan tajemník věnuje tzv. stošestce.  Dotazy občanů jsou vyřizovány včas, odpovědi  jsou konkrétní .

Zmíním se i o zápisech  z jednání  zastupitelstva.  Určitě není snadné zaznamenat to nejpodstatnější,  co bylo řečeno.  Prozatím se to daří a ověřovatelé zápisů nemají k těmto  připomínky.

Cením si i toho, že pan tajemník dbá na včasné zveřejňování  usnesení rady. Určitě nejsem jediný, který je velmi pozorně studuje.

 Ing. Jan Socha slaví v tyto dny výročí. Funkci tajemníka  vykonává  v Hrabové již čtyři roky!  Podle mého hodnocení velmi úspěšně.

 Nastoupil do této funkce dne 1. prosince 2015. Po svém nástupu napsal do Hrabovských listů, že jeho prvním úkolem bude zajistit stabilizaci úřadu. Dále tehdy viděl nezbytnost zvýšení informovanosti občanů.  Měl v plánu zcela přepracovat nevyhovující obecní web a  doporučoval měsíční  interval ve vydávání Hrabovských listů. Tento článek v Hrabovských listech č.2/2016  byl opatřen titulkem „Táhněte za jeden provaz“.

27.11.2019     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum