Navigace: Vladimír Slavík > Není starosta jako starosta

Není starosta jako starosta

 

Ne každý může být úspěšným starostou. Mimo  základní  předpoklady  (zkušenosti v oblasti samosprávy, pracovitost, neúplatnost) se v této funkci vyžaduje také schopnost „být šéfem“. V příhodnou chvíli  ukončit výměnu názorů  a uložit  úkoly, které budou závazné pro všechny. Důležitá je také schopnost zajistit  pro potřeby obce odpovídající  finanční prostředky.

 Starostu  volí  zastupitelstvo. Je to asi optimální řešení, přímá volby starosty by přinesla značné problémy.

Ne vždy starosta splní očekávání  jak zastupitelů tak občanů. V tom případě nastává  vážný problém.  Náprava se  sjednává  obvykle až u příštích voleb.

Podle čeho se pozná úspěšný starosta? Je to jednoduché, podle toho, jak dokáže realizovat  aktuální potřeby obce. ´Podrobně o těchto aktivitách informují  místní časopisy. Leccos lze zjistit i ze zápisů a z usnesení rad a zastupitelstev. 

Zjišťoval  jsem to  u okolních obcí s následujícími výsledky:

Město Paskov:  Starostou je zde od roku 2014  Petr Baďura.  Vytýčil   si náročné úkoly, mezi jinými i  rekonstrukci paskovského zámku, výstavbu  bytů pro seniory,  stavbu nové tělocvičny a  rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pro uskutečnění těchto záměrů prosadil v zastupitelstvu úvěr ve výši 100 mil.Kč. Úroková míra činí 1,7% a doba splatnosti je 15 let.  Uvedené plány jsou plněny  a starosta  Petr Baďura je v Paskově všeobecně váženou osobou.

Nová Bělá: Pan  Lumír Bahr je zde starostou od roku 2014.  Má bohaté podnikatelské zkušenosti, v letech 1995-2004 působil v různých funkcích v zahraničí a má zkušenosti i z oboru finančnictví.  Jeho prioritou byla nová MŠ, byla  dokončena v roce 2015. Stojí  uprostřed obce nedaleko Mitrovické ulice a místní děti i personál  jsou s jejím vybavením  velmi spokojeni.  Současným významným projektem je nová sportovní hala. Stavba je zařazena do Akčního programu města  Ostravy a má naději na brzkou realizaci.

Stará Bělá: Starostou je od roku 2014 RNDr. Mojmír Krejčíček. Vystudoval teoretickou kybernetiku a matematiku a  před rokem 2014  pracoval v soukromé sféře.  Ve funkci starosty si dal  za úkol zlepšit vzhled obce, dokončit kanalizaci a  opravit všechny místní komunikace včetně chodníků.  V minulém a  tomto funkčním období se opravily všechny  autobusové čekárny, dokončila stavba Domu seniorů, uskutečnil  systém jednosměrného  provozu motorových vozidel v oblasti Ruskovy a Kališní  ulice a provedla se í finančně velmi náročná oprava Junácké ulice v úseku Stará Bělá – Hrabůvka.   

Polanka nad Odrou:  Starostou je od roku 2014 Pavel Bochnia. Investiční aktivita  v tomto městském obvodě za uplynulé roky je mimořádná. Byla to rekonstrukce bývalé radnice,  nová hasičská zbrojnice, provedeny opravy a úpravy  místních komunikací a také  byl na přání občanů  realizován bezdrátový místní rozhlas. Připravuje se  rekonstrukce zdravotního střediska,  sportovního areálu a stavba  startovacích bytů. Svůj význam zde měly různé dotace včetně městských, státních a evropských.  Velkou zásluhu na všem  má starosta Pavel Bochnia, který byl za příkladný výkon své funkce odměněn na konci roku 2018 částkou 100 tis. Kč.  Velkým přínosem pro Polanku bude i  nový viadukt přes železniční trať Ostrava-Přerov.

 Poznámka na závěr: Ne vše záleží na osobě starosty.  Pokud  starosta nemá v radě a v zastupitelstvu vhodné spolupracovníky, tak ani ten ideální člověk nemůže uspět. U spolupracovníků, především u radních, se předpokládají nejenom potřebné osobní vlastnosti, ale také dostatečný časový fond pro výkon těchto funkcí, což je někdy velký problém. Mám oprávněné obavy, že i někteří  funkcionáři samosprávy  v Hrabové špatně odhadli své možnosti v době, kdy se nechali zapsat na volební listiny. A tak je nynější dojem z jejich působení v zastupitelstvu velmi rozpačitý. 

30. 8. 2019    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum