Navigace: Vladimír Slavík > Neřešitelný problém - zpoplatnění Místecké

Neřešitelný problém - zpoplatnění Místecké

 

Můj návrh na zrušení zpoplatnění Místecké podrobil kritice Ing. Dvořák. Na FB Ostrava-Hrabová napsal, že finanční kompenzace je nevhodná, protože je nesystematická. Podle tvrzení Ing. Dvořáka se  podařilo  v roce 2019 zrušit zpoplatnění cca na 10-ti  úsecích naší dálniční sítě a nikde za to neplatili.

Ale to je dobrá zpráva! Bylo by žádoucí zjistit podrobnosti alespoň u některých z těchto případů  a budeme postupovat „systematicky“.

Zrušit  zpoplatnění dálnice D48  se nedávno podařilo na úseku Frýdek-Místek - Dobrá, kde v obci  Dobrá bylo prokázáno, že následkem zpoplatnění byly v této obci překročeny povolené hygienické  limity u částic PM 10 a u uhlovodíku B(a)P.

Bohužel, v Hrabové to prokázat nemůžeme. Takže pro dosažení našeho cíle je nutno uvažovat i o „nesystematických“ postupech.

Ministerstvo dopravy postupuje při zpoplatňování dálnic v souladu s platnou legislativou. Takže jakékoliv výjimky je nutno řešit  jednáním s následnou domluvou, která  bude  výhodná pro obě strany. A to můj návrh obsahuje. Nutno však zjistit výši požadované finanční kompenzace. Existuje důvod, proč by se o tom nemělo s MD jednat?

Pokud je skutečně tímto zpoplatněním ohroženo lidské zdraví a bezpečnost občanů, pak by se měl vyzkoušet i tento „nesystematický“ postup. Obzvlášť proto, že jiná řešení nebyla úspěšná.

Je ale také možné, že vliv zpoplatnění na intenzitu dopravy v Hrabové je zveličován, a v pozadí je pouhý populismus těch, kteří mají zájem hledat ve všem a všude různé problémy.

30.9.2019     V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum