Navigace: Vladimír Slavík > Operativní informační prostředek MOb Hrabová existuje!

Operativní informační prostředek MOb Hrabová existuje!

 

Přečetl jsem si na webových stránkách Hrabové informaci  paní místostarostky Vlaďky Kopitzové  o ořezu kulovitých javorů na Šídlovci.

Je to první případ  „operativní“ zprávy  z řad členů zastupitelstva  o dění v Hrabové,  taková „jarní vlaštovka“. Uvědomil jsem si, že tímto způsobem mohou  poskytovat veřejnosti informace  všichni zastupitelé (a i úředníci) o různých  událostech a opatřeních, která zajímají občanskou veřejnost.  

Jistě, že obecní faceebok by byl výhodnější. Ale je to momentálně mimo  schopnosti a možnosti zdejšího úřadu.

U obecního webu jsem se doposud domníval, že vkládání různých operativních informací je složité.   Akce paní místostarostky však dokazuje, že je to celkem jednoduché.  Když může tímto způsobem informovat veřejnost paní místostarostka, tak proč ne ostatní? Míním tím především radní, tedy pana starostu, pana Dolejšku, pana Baluška a paní Kelnarovou. Pokud je mi známo, existuje mezi nimi dělba práce a občané by uvítali „čerstvé“ informace o tom co se v naší obci děje.

Já za sebe bych uvítal následující informace:

Od  pana starosty: Není normální, aby jednání zastupitelstva trvalo 6 hodin. Je to neúnosné jak pro zastupitele tak pro ostatní přítomné. Řešení by bylo v úpravě jednacího řádu. Inspirací může být Jednací řád  SMO. Kdo jiný než starosta by měl řešit tento problém?  Také by bylo na místě sdělit občanům podrobnosti o „vybojování“ dotace 15 mil. Kč na stavbu nové MŠ. Kdo se o to zasloužil, kdo to v Radě města podpořil atd. Je to velký úspěch a zaslouží si to bližší komentář.

Od  pana Dolejšky: Vzal si „pod patronát“ náš bytový  fond. Podle zveřejňovaných údajů je v posledních  letech  bilance  bytového fondu plusová, na příslušných účtech vznikají významné  finanční rezervy.  Vzhledem ke stáří bytového fondu je nejvyšší čas přikročit k jeho modernizaci, a to podle dobře promyšleného plánu. Pracuje se na něm?

Od pana Baluška: Zajímá se o problematiku výstavby, dopravy a ekologie. Prodloužená Mostní je v provozu již 15 měsíců. Bylo by žádoucí provést všestranné  zhodnocení této investice a  zjistit  její dopady na  dopravní situaci v Hrabové. Také nejsou zveřejňovány  žádné oficiální postoje Hrabové  k výstavbě tří bytových domů pro seniory  v zatáčce u Šídlovce, k drtičce odpadů v areálu Tajga, k problematice výstavby dalších RD v zamokřených lokalitách, k odkladu dostavby kanalizace v jižní části obce a k situaci v oblasti Pilíků.

Co má „v gesci“ paní Kelnarová, to se mi nepodařilo zjistit. Pravděpodobně to bude sociální a zdravotní oblast.  Již několik měsíců prožíváme koronovirovou pandemii. Bylo by jistě žádoucí poskytnout občanům informace o  jejich dopadech na Hrabovou  a možná i slova povzbuzení.

Při diskusích na toto téma jsem se setkal s námitkou, že ne každý dovede zformulovat své názory tak, aby byly publikovatelné. Tuto námitku neberu. Jde spíše o pohodlnost.

10.11.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma