Navigace: Vladimír Slavík > Ostravské cyklostezky

Ostravské cyklostezky

 

V případě soutěže o nejúspěšnější vynález všech dob  bych na přední místo nominoval  jízdní kolo. Nevyžaduje ke svému pohonu „fosilní palivo“,  je nenáročné na  plochu pro parkování a také cena a další náklady na provoz jsou přijatelné.  

Těchto hodnot  je  si vědomo i současné vedení města Ostravy. Soudím tak podle usnesení  Rady města Ostravy  č. 08211/RM 1418/114 ze dne 16. 1. 2018. Radní schválili dokument s názvem „Aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území města  Ostravy“.

Jako celoživotní  fanda cyklistiky jsem si tento dokument  podrobně prostudoval   (má  110 stránek!) a zjistil následující skutečnosti:

1. Další rozvoj dopravy  v Ostravě a okolí po cyklostezkách  má velkou  budoucnost.  O vytváření potřebných podmínek pečují  odborníci,  konkrétně Ing.  Martin Krejčí se svými spolupracovníky.

2. Ve struktuře cyklostezek má své místo i Hrabová. Jedna z tras směrem do Beskyd vede i  přes náš městský obvod.  Možná, že někteří cyklisté z okolních městských obvodů při této příležitosti navštíví i pamětihodnosti  a další atraktivity Hrabové. Příkladně  sídliště Šídlovec , hrabovský kostelík, restauraci Ve Dvoře nebo oblast Pilíků.

3.  Bohužel, v současné době se na území Hrabové nestaví (s výjimkou Prodloužené Mostní)  žádná nová cyklostezka. Možná také proto, že naši radní ve volebním období 2014-2018 o to neprojevili zájem. Svědčí o tom i obsah kapitoly č. 12 uvedené studie.  Jsou tam  požadavky jednotlivých městských obvodů a u Hrabové je napsáno,  že žádné požadavky nebyly vzneseny.

 Být nynějším radním, navázal bych úzký a neformální styk s příslušnými odborníky Magistrátu města Ostravy a  trpělivě (ale důrazně)  bych prosazoval další cyklostezky, vedoucí přes Hrabovou. Podle nedávno upřesněné  dělby práce   to má  na starosti radní pan Jiří Dolejška. Viz usnesení rady č. 5/159 ze dne 23. 1. 2019.

8. 3. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum