Navigace: Vladimír Slavík > Pilíky, Pilíky, snad nevyschnou ty naše rybníky

Pilíky, Pilíky, snad nevyschnou ty naše rybníky

 

Čas od času si  prohlížím starší čísla Hrabovských listů. Včera jsem si v červencovém čísle z roku 2017  znovu přečetl  článek Petra Žižky, který pojednává o budoucnosti Pilíků.

 Na dotaz šéfredaktora HL  mluvčí OKD Ivo Čelechovský tehdy prohlásil, že je v řešení  Projekt zachování Pilíků s tím, že se zde  předpokládá přirozený vodní režim. Pokud jde o příjezdovou cestu, tak prozatím nebyl zaznamenán zájem veřejnosti o tuto záležitost.  OKD jsou však připraveny o tom jednat.

Vedoucí stavebního odboru Ing. Faicová panu šéfredaktorovi   tehdy sdělila, že MOb má eminentní zájem, aby Pilíky zůstaly zachovány jako přirozené rybníky. Jednala se zástupcem OKD, který přislíbil zpracování příslušné studie. Městský obvod celý problém sleduje a bude se vší silou snažit, aby se z Pilíků nestala zahnívající žumpa,  prohlásila Jana Faicová.

Od zveřejnění tohoto článku v Hrabovských listech již uplynuly více jak dva roky a „Projekt zachování Pilíků“,  tedy  odborná studie řešící zdejší vodohospodářské a jiné problémy, doposud neexistuje. OKD své  úkoly nesplnily a zdejšímu  městskému  obvodu  to asi příliš nevadí.  Pilíky sice doposud nevyschly,  ale voda je zde velmi špinavá a  podmínky pro předpokládané volnočasové aktivity zde prozatím nejsou.  Neexistuje ani  vhodná příjezdová komunikace. Ozdobou zdejší krajiny není ani  sedimentační kanál nedaleko vodních nádrží.

 Přitom stačila ze strany městského obvodu  maličkost: Po ukončení EIA, tedy v květnu 2018,  požádat vedení OKD o schůzku, na které by byly projednány následující body:

1. Termíny  realizace všech úkolů, uložených OKD  v  „Závěru zjišťovacího řízení“ z června 2017  a v „Závazném  stanovisku“ z května 2018. Jsou to závazná  rozhodnutí MŽP, učiněna  na základě zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí.

2.  Možnosti úprav přístupových  cest,  vedoucích  k vodním nádržím.

3.  Odbahnění nádrží.

4. Možnosti  stavebních úprav sedimentačního kanálu.

Existuje přísloví „nikdy není pozdě“. Stále je možné s OKD o tom všem jednat. Existuje  tedy stále možnost revitalizaci Pilíků úspěšně dokončit. Určitě to ocení alespoň naši potomci.

Ostatně, není důvod spěchat. V anketě, vyhlášené panem starostou v závěru roku 2017 o  požadavcích  a prioritách  občanů,  nevznesl nikdo z obyvatel Hrabové  požadavek na revitalizaci Pilíků.  Takže tato záležitost  asi není  pro místní občany příliš významná.

V pondělí 14.10. se má uskutečnit mimořádné zasedání komise VDE, na kterém  se mimo jiné body bude projednávat i současná problematika Pilíků. Snad se u této příležitosti vyjasí názory  na  další postup.

5.10.2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum