Navigace: Vladimír Slavík > Povodňová komise Hrabové

Povodňová komise Hrabové

 

Občas sleduji na FB reakce některých čtenářů HN a nestačím divit. Příkladně na nedávný  můj článek „Činnost výborů a komisí v posledních měsících“. Nevím proč, ale čtenáře zaujala nejvíce zmínka o zřízení komise povodňové. Jakoby toto téma bylo v současnosti to nejdůležitější. Ale co s tím nadělám.

Ve svém  článku jsem se k nově vytvořené povodňové komisi vyjádřil takto: „Doposud se nesešla. Bude to mít se svou činností asi velmi těžké v období, kdy je velkým problémem sucho a ne povodně“.

Jako první zareagoval občan Michal Hořínek takto: „Dle čl. 20 Statutu města Ostravy městské obvody zřizují povodňové komise.“  Z tohoto sdělení pana Hořínka vzniká dojem, že tyto komise jsou povinné, což není pravda.

Mgr. Michal Hořínek je vystudovaným právníkem a pracuje na krajském úřadě MS kraje. Správně cituje čl. 20 Statutu města Ostravy o povodňových komisích, ale zapomněl dodat, že  pokud jsou zřízené,  musí  se řídit příslušnými paragrafy vodního zákona.

A co tento zákon sděluje? Především, že zřizování povodňových komisí není povinné. Zřizují se pouze tam, kde je nebezpečí záplav. Předsedou povodňové komise je vždy starosta.  Tyto  komise zpracovávají povodňové plány, provádí povodňové prohlídky, ogranizují hlásnou povodňovou službu, v případě povodní organizují evakuaci, zjišťují výši povodňových škod atd. Pokud nebyly zřízeny, zajišťuje tyto činnosti v případě potřeby  Rada.

Autor druhé poznámky je zastupitel MUDr. Rostislav Gromnica, který považuje povodňovou komisi v současných podmínkách Hrabové za  zbytečnou.  

Autory třetí poznámky jsou manželé Poláčkovi, kteří se domnívají, že povodňová komise by se mohla zabývat eventuálně i následky jiných přírodních pohrom. Bližší  specifikaci těchto pohrom neuvedli. Napadá mě pouze vichřice nebo sněhová  kalamita. Ale pro pro tyto situace by povodňová komise nebyla kompetentní, to by měly na starosti jiné orgány.

Můj věrný čtenář Martin Veselý se také domnívá, že povodňové komise jsou povinné.

Pro současnou situaci vidím následující řešení. Když už je tato komise ustavena, měla by být přinosem pro Hrabovou. Především je nutno naplnit literu zákona a jmenovat starostu Hrabové, pana Trávníčka jejím předsedou.  Z nepochopitelných důvodů se tak doposud nestalo.

Možná, že to není všeobecně známo, ale v Hrabové existuje jeden problém, který může být v případě dlouhotrvajících dešťů velmi závažný. Je to potok Zyf. Začíná u Nové Bělé, teče kolem Průmyslové zóny a pokračuje zatrubněnou části až do otevřeného koryta v blízkosti Šídlovce a pak do Ostravice.

V případě dlouhotrvajících dešťů by jeho  kapacita nestačila k odvedení povrchových  vod a byla by vážně ohrožena nejen Průmyslová zóna, ale i  okolí Krmelínské ulice

Proto již od roku 2010 se plánuje zkapacitnění stávajícího odlehčovacího kanálu Ščučí a převedení vod z potoka ZYF  jednoduchým způsobem přímo  do blízké Ostravice. Jde o stavbu za cca 100 mil. Kč, financovanou státem a městem Ostravou.

Jenomže v posledních letech nebyla samosprávou Hrabové tato stavba preferována. Takže doporučuji nově zřízené povodňové komisi, aby  mimo své zákonné povinnosti se zaměřila ve svých aktivitách také na urychlení realizace této stavby. Velice se tím zaslouží o povodňovou bezpečnost významných částí Hrabové podle hesla „kdo je připraven, není překvapen“.

27. 1. 2019    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum