Navigace: Vladimír Slavík > Příprava na příští komunální volby

Příprava na příští komunální volby

 

Politologové se shodují na tom, že nastala krize politických stran.  Lidé ztrácí potřebu se sdružovat a podřizovat se  politickým autoritám. Důvody těchto změn se spatřují ve všeobecném růstu životní úrovně všech společenských skupin, ve změnách v sociální struktuře společnosti, v radikálních změnách průmyslových  a komunikačních technologií, ve změnách životních priorit i v tzv. globalizaci. Členské základny klasických  politických subjektů se dramaticky zmenšují,  jejich volební programy jsou velmi formální. Voleb se zúčastňuje stále méně občanů.

Výše uvedené skutečnosti platí i pro Hrabovou. Nelze nevidět, že zdejší politické strany a hnutí nevyvíjí žádnou politickou činnost a mají téměř nulovou členskou základnu. V této situaci nemohou komunální volby „ vyprodukovat“  zastupitelstvo, složené z těch nejschopnějších občanů. Důsledkem je stagnace jak v oblasti rozvoje infrastruktury obce tak i v dalších oblastech. Třeba v oblasti životního prostředí nebo v rozvoji zdejší občanské společnosti.

Naštěstí se tato všeobecná krize nedotkla místních spolků. Tyto sdružují občany ne podle jejich politických názorů, ale na základě jiných, ušlechtilejších potřeb.  Záměrně jsem použil slovo „ušlechtilejších“.  Tyto spolky sdružují občany,  kteří se rozhodli vykonávat a podporovat činnost, která je baví a má i významné, všeobecně prospěšné vedlejší účinky. Členství v těchto spolcích je naprosto dobrovolné a  svědčí o vysokých osobních kvalitách  jejich členů.  Mezi kterými je i schopnost věnovat svůj volný čas aktivitám, které prospívají i ostatním spoluobčanům. Přílišný individualismus, který praktikuje stále více občanů, má mnoho škodlivých důsledků. 

V Hrabové, jak známo, máme v současné době  tři tyto všeobecně prospěšné spolky  uvedeného zaměření. Je to  Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Hrabová a Spolek Zelená Hrabová.

U Spolku Zelená Hrabová mě zaujaly jeho veřejně deklarované cíle. Mimo ochrany  přírody a krajiny na území  Hrabové je zde  uveden i zájem o  územní plán, je zde projeven zájem o účast na  některých správních a jiných řízeních, zájem o rozvoj občanské společnosti atd.  Dosažení těchto cílů by bylo  určitě snazší v případě, kdyby tento spolek měl své zastoupení v zastupitelstvu obce. Nepochybuji o tom, že volební podpora by byla velmi vysoká. 

Doufám, že čtenáři tohoto článku pochopili správně  jeho obsah. Existují  reálné možnosti, jak zvýšit kvalitu zastupitelské demokracie i v Hrabové. Je nejvyšší čas se nad tím zamyslet, příští komunální volby se blíží velmi rychle.

19.11.2019     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma