Navigace: Vladimír Slavík > Problematika odlehčovacího kanálu Ščučí

Problematika odlehčovacího kanálu Ščučí

 

Tento vodní kanál propojuje horní tok Ščučí s Ostravicí a  byl uveden do provozu v roce 1990. Měl vyřešit dva problémy:

1. Zajistit odtok povrchových vod z jižní části Hrabové při očekávaném poklesu terénu následkem poddolování.

2. Zamezit povodním ve střední části Hrabové  odvedením přebytečných vod z horního povodí Ščučí  přímo do Ostravice.

Po výstavbě Průmyslové zóny Hrabové se zjistilo, že z tohoto areálu není dostatečně zajištěn odtok vod v případě vydatných dešťů. Vhodným řešením se  pro tyto účely jevilo využití nedalekého Ščučí s jeho odlehčovacím kanálem.

Takže mezi  městem Ostrava,  Povodím Odry a státním  podnikem Diamo vznikla cca v roce 2012 dohoda o  „zkapacitnění“ odlehčovacího kanálu Ščučí. Investorem stavby měl být s. p. Diamo. V podstatně šlo o zvětšení šířky a hloubky stávajícího vodního toku v úseku od mitrovické  kapličky až po Ostravici.  V oblasti s RD v okolí Paskovské ulice  je zamezeno úniku  vody do okolního terénu důkladným utěsněním koryta.

Následně byl uskutečněn  výkup pozemků  v okolí kanálu a zahájeny přípravy pro stavbu. Na výkupu pozemků se podílelo i město Ostrava částkou cca 15 mil. Kč a  s.p. Diamo částkou cca 2 mil. Kč. V roce 2014 bylo realizováno územní řízení.

V rámci této stavby se má postavit na jižním konci Hrabové nový most přes nynější odlehčovací kanál  a nový propustek přes Ščučí na horním toku tohoto potoka v blízkosti mitrovické kapličky.  U nového mostu na Paskovské ulici se počítá i s lávkou pro pěší, která výrazně zvýší bezpečnost chodců v těchto místech. Nový propustek u mitrovické kapličky nahradí nynější, který je již několik let v havarijním stavu.

Ale jaká je skutečnost? Zcela neuspokojivá. Pravděpodobně vlivem současného období sucha se na tuto stavbu jaksi  zapomnělo.  A to  mimo jiné i ke škodě zdejších obyvatel.Těch, kteří následkem ledabylostí stavařů z roku 1990 (špatně utěsněné koryto odlehčovacího kanálu)  mají ve sklepě neustále 20 - 50 cm vody. Patřím mezi ně. 

 Co mi osobně na této záležitosti nejvíce vadí? Naprostý  nezájem naší veřejné správy o tuto stavbu. Jak zastupitelů tak příslušných úředníků státní správy.

7. 3. 2019   V.S.                           

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum