Navigace: Vladimír Slavík > Problematika územního plánování

Problematika územního plánování

 

Radní  pan R. Orkáč zveřejnil na webu Hrabova.info zprávu, že  MOb obdržel  oznámení o  další územní studii  č. 56/II pro plochu B 225 v blízkosti Poplužní ulice.  V případě schválení by zde byla možnost postavit 35 nových RD.

Od roku 2015 byly pro katastr Hrabové schváleny  již 4 územní  studie, podle kterých lze postavit cca 160 RD.

 Dnes je to poprvé, kdy o průběhu projednávání  návrhu ÚS je  informována veřejnost Hrabové.  Rada předá tento  návrh k posouzení komisi VDE a nakonec  buď  rozhodne sama nebo  předá tuto záležitost k rozhodnutí zastupitelstvu.

Informace R. Orkáče o této studii vyvolala na FB skupiny Hrabová  živou diskusi. Jednak byly vysloveny obavy z „přelidnění“ Hrabové, jednak jsou chápány snahy  vlastníků těchto pozemků o  jejich maximální finanční ohodnocení. Cena stavebního pozemku je výrazně vyšší ve srovnání s ornou půdou nebo loukou.  Byl také  vysloven názor, že vše se mělo řešit při schvalování územního plánu v roce 2014 a dnes je již pozdě.

Problematika územního plánování  jak  ve vztahu  k obci tak také k vlastníkům příslušných pozemků je skutečně složitá a ne každý ji rozumí. Obávám se, že není dostatečně jasná ani všem zastupitelům. Pokud ano, pak by bylo vhodné  napsat informační článek do HL, kde by se tato problematika vysvětlila i občanům.   A také  možnosti dodatečných změn Územního plánu, schváleného v roce 2014.

Každý, kdo sleduje veřejné dění v Hrabové  určitě zaznamenal nedávnou  besedu zastupitelů s náměstkem hejtmana pro dopravu panem Jakubem Unuckou.  Myslím, že byla velmi potřebná a vyjasnila se  na ní řada problémů.

Kladu si otázku, zdali by nebyla  vhodná podobná beseda  zastupitelů s představiteli města Ostravy, kteří  mají na starosti územní plánování.  Mohlo by se diskutovat o jeho účelnosti,  o případných změnách a o podobných záležitostech. O  průběhu a výsledcích  této besedy by určitě veřejnost podrobně informoval radní pan R. Orkáč, nejlépe prostřednictvím Hrabova.info.

28. 8. 2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum