Navigace: Vladimír Slavík > Promarněné příležitosti

Promarněné příležitosti

 

Doufám, že ne navždy. Co tím míním?

Perzonální složení nové rady městského obvodu jsem celkem uvítal, a to především proto, že i zde se provedly výrazné „kádrové“ změny.

Projevilo se to v činnosti rady  hned v prvních  měsících nového funkčního období.  Za významné považuji dvě  usnesení.  To první z  12. 12.  2018, vedené pod číslem 3/93 o oficiálním informačním prostředku,  a to druhé z 23. 1. 2019 (č. 5/159) o rozdělení zodpovědnosti  členů rady nad jednotlivými oblastmi samosprávných činností .

Po realizaci  usnesení  č. 3/93 vznikl  konečně v Hrabové mediání prostor, kde lze zveřejňovat  operativně oficiální stanoviska představitelů místní veřejné správy ke všemu, co zajímá občanskou veřejnost.

Ano, míním tím web Hrabova.info. Má v Hrabové několikaletou tradici a má i odborně zdatného správce, radního ing. Orkáče. Prozatím však ani představitelé samosprávy ani úředníci místní správy nejeví zájem o využití  těchto informačních možností. Pevně věřím, že se to pouze otázka času. Někdo však musí být první. Kdo jiný než starosta.

 Pak je zde ještě druhý mediální prostředek, Hrabovské listy. Ale ty prozatím vychází pouze co dva měsíce a jejich omezený počet stránek neumožňuje informovat o všech  každodenních záležitostech.

Stejně významné je i usnesení rady č. 5/159 o rozdělení kompetencí. Doposud i zde se toho moc neděje. Nečetl jsem  doposud na Hrabova.info žádnou informaci od  jednotlivých členů rady (s výjimkou radního ing. Orkáče) o problematice finanční, bytové, o investicích, Strategickém plánu, dopravní problematice  atd.  

V těchto záležitostech nabádám včechny občany Hrabové ( a hlavně zastupitelé) k moudrosti,  velkomyslnosti a „hrabovotvornosti“. Zanechme zbytečných „žabomyších válek“ a věnujme svůj čas a své schopnosti pro  rozvoj naší obce.

11. 3. 2019    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum