Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - říjen 2020

Registr smluv - říjen 2020

 

 Registr smluv vznikl v r. 2017.  Jeho účelem je umožnit veřejnosti sledovat hospodaření s veřejnými prostředky. Evidují se výdaje nad 50 tis. Kč (bez DPH).  Za  říjen 2020 vykázal MOb Hrabová  v Registru smluv tyto výdaje (včetně DPH):

1. Výměna plynového kotle v hasičské zbrojnici a vyvložkování komína. Cena 125 tis. Kč. Dodavatel: Ing. Jan Melecký. Objednávku vystavila 1.10. 2020 p. Králová.

2. Na 4. čtvrtl. 2020  objednáno 182 stravenek po 80 Kč za 127 tis. Kč. Dodavatel: Firma Edenred CZ. Objednávku vystavila 2.10. 2020 Ing. Matuštíková.

3.  Dodatek č. 2  ke Smlouvě o dílo  č. SO 1319 (190171) na stavbu MŠ za 1 117 tis. Kč. Dodavatel: Firma MORYS s.r.o. Objednávku vystavila 20.10.2020 p. Králová.

4. Překládka sítě el. komunikací za 532 tis. Kč.  Dodavatel: Firma CETIN, a.s. Objednávku vystavila 20.10. 2020 p. Králová.

5. Hydrologický posudek pro pozemky v okolí ulice „K Pilíkům“ za 69 tis. Kč.  Dodavatel: Firma K-GEO s.r.o. Objednávku vystavila 21.10. 2020 Ing. Faicová.

Poznámka k pol. č. 3: Dodavatel v souladu s čl. VII, odst. 5,6  smlouvy o dílo č. SO 1319 (190171)  o stavbě MŠ  uplatnil vícepráce a méněpráce. Následkem toho se zvýšila celková cena novostavby MŠ na 73 597 tis. Kč. Méněprací bylo 8, víceprací pět. Nejdražší  vícepráce souvisela s nezbytnou  změnou výšky monolitického základu (+1 338 tis. Kč) a s chybou projektanta ve výměru střešní krytiny ( +995 tis. Kč).

Poznámka k pol. č. 4: Požadavek na překládku komunikačních sítí má souvislost s připravovanou stavbou „Přístavba ÚMOb pro kult. účely“. Tyto sítě se nachází v místě budoucí stavby a jejich překládka je nezbytná.  

7.11.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma