Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice v roce 1949

Řeka Ostravice v roce 1949

 

Bylo mi tehdy 14 let a bydleli jsme na Šídlovci. O prázdninách  většina dětí zůstávala  doma. Při dobrém počasí se vyjíždělo na výlety do nejbližšího okolí.  Dopravním prostředkem u kluků i děvčat bylo jízdní kolo.

Na Ostravici za účelem koupání se jelo po dnešní Mlynářské a dále po pěšince  kolem potoka „Dunaj“ a ž k železnému mostu. Tam začínala Vrbina. Rostly zde  vesměs listnaté stromy, jako olše, duby, lípy, bříze,  buky a habry. Mezi nimi různé keře, hlavně šípky, ostružiny a ve velkém množství keře bezu s růžicemi bílých květů.  Po usušení se z nich vařil čaj.  Tomuto keři se v Hrabové říkalo (nevím proč)  "chebs". 

Ve Vrbině bylo několik  palouků s  jemným  říčním pískem. Na nich  jsme se usídlili, rozložili  „deky“  a  vyrazili se koupat. Tehdejším „koupalištěm“  byl  Starý splav.  Po kluzkých fošnách jsme se opatrně přiblížili až na okraj  a pak následoval skok  „po hlavě“ do hluboké vody. To se opakovalo mnohokrát.  Zpestřením koupání  byl pobyt za vodní clonou splavu.

V poledne jsme snědli svačinku a pokračovali v zábavě.  Někdy se rozdělal i ohníček a opékal suchý chleba. Také žabí stehna a drobné rybičky.   Dnešní špekáčky tehdy  ještě neexistovaly.

K večeru jsem se vypravili nazpět do svých domovů. Někdy i dříve. To tehdy, kdy se zhoršilo počasí.

Vzpomněl jsem si na tyto zážitky  při současné diskusi o plánované  Jižní tangentě. Její trasa vede přes bývalou  Vrbinu.

 Dnes ani Vrbina ani Ostravice není rekreační zónou Hrabové.  Ale nic není vyloučeno. Umím si představit  v budoucnu takovou úpravu řeky Ostravice, že zde vznikne rekreační zóna s možností  koupání, vodních sportů a odpočinku.  Možná i písečná pláž. Základem je dostatek čisté vody, a ta zde nyní  existuje.

Ale po vybudování Jižní tangenty budou tyto možnosti nenávratně ztraceny.  Silniční násep o výšce cca 4 m oddělí  navždy  řeku Ostravici od Hrabové. 

Má tato situace řešení? Ano, má. Je nutno vyvinout veškeré úsilí  k tomu, aby se trasa Jižní tangenty přesunula na protější břeh Ostravice.

21. 8. 2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum