Navigace: Vladimír Slavík > Rekonstrukce webových stránek Hrabové se chýlí ke konci

Rekonstrukce webových stránek Hrabové se chýlí ke konci

 

Rada  městského obvodu dne 19. srpna 2020  rozhodla o převodu webových stránek Hrabové pod  firmu Ovanet a.s. Je to odborná firma, která zajišťuje správu webových stránek téměř ve všech městských obvodech  v Ostravě, včetně webových stránek SMO. Toto rozhodnutí považuji  za opodstatněné. Často srovnávám různé parametry v jednotlivých městských obvodech a toto se mi  nyní velmi zjednoduší.

Je  ale fakt, že reorganizace trvala příliš dlouho. Velice pomalu  se v příslušných rubrikách objevovaly  informační materiály, převzaté s dřívějšího webu, doplněné o některé nové.

Možná, že pro složitost této  reorganizace byla doba cca 2 měsíců  nezbytná. Možná to mělo i jiné příčiny.

 Dnes je pondělí  9. 11. 2020 a při ranní četbě webových stránek zjišťuji, že stále chybí zápis z jednání zastupitelstva, konaného 23.9. 2020. Dle platného jednacího řádu se zápis vyhotovuje do 10-ti dnů a pak bez zbytečného  odkladu se má umístit na web.

Tuším,  co je toho příčinou. Uvedené jednání trvalo velmi dlouho a provádět přepis z audiozáznamu je časově velmi náročné. Mohou vznikat i komplikace při ověřování zápisu. To vše je možné.

Vadí mi zde nedostatek profesionální zdvořilosti ze strany pana tajemníka.   V případě obecního  webu  se považuji za zákazníka, který má nárok na  perfektní  informační služby. Dodavatelem informací  je příslušný orgán veřejné správy. Pokud z objektivních důvodů nelze slíbenou službu poskytnout, pak by se měl dodavatel svým zákazníkům  omluvit a určit náhradní termín, což se nestalo.

Také mi vadí stále se opakující formální  chyby. Na příklad:  RMOb dne 26.10. vzala na vědomí rezignaci na členství ve zdravotní komisi  Mgr. Alici Strnišťové a  doplnění komise o novou členku Jiřinu Kelnarovou. Dnes je 9. listopadu a na příslušných místech  webových stránek  tyto změny nejsou provedeny.

Také mi vadí neplnění usnesení rady ve vztahu k webovým stránkám.  Na příklad: Rada se dne 3.3.2020 usnesla, že souhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání odborných komisí  při dodržování zásad pro ochranu osobních údajů dle GDPR.  Do dnešního dne nebyl zveřejněn zápis ze zdravotní komise,  konané dne 9.10.2020.

9.11.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma