Navigace: Vladimír Slavík > Rybníky pod Bedřiškou

Rybníky pod Bedřiškou

K návratu  k uvedenému tématu mě přiměla poznámka Ing. Jana Dvořáka k mému nedávnému článku, ve kterém jsem se vyjádřil k návrhu R. Gromnice mladšího,  aby podobným způsobem, jak tomu bylo při úpravách rybníků v Nové Vsi, se postupovalo i při úpravách Pilíků v Hrabové. Pan Dvořák prostřednictvím  FB vyslovil přesvědčení, že s dobrovolnými brigádníky by v Hrabové nebyl problém. Argumentoval brigádnickým nadšením při budování   parku Hrabovjanka. 

Jenomže mezi rybníky v Nové Vsi a v Hrabové je jeden zásadní  rozdíl. Obnovu rybníků pod Bedřiškou vydatně podporovalo město Ostrava a státní podnik Diamo v úzké spolupráci se starostou Nové Vsi a s místním rybářským spolkem.

Na  revitalizaci Pilíků nemá zájem ani jejich majitel (OKD), ani město Ostrava,  ani Diamo a ani samospráva Hrabové.   Dokonce se obávám se, že ani občané Hrabové.

Mimo to nestačí pouze něco nového vybudovat, důležité je i zabezpečení trvalého  provozu. Konkrétně v našem případě to znamená každodenní kontrolu vodního režimu,  zajištění podmínek pro život vodních organismů v létě i v zimě, údržbu  všech technických zařízení  a zeleně, kontrolu dodržování veřejného pořádku  atd.

Podle mého názoru by při  přeměně Pilíků v odpočinkový areál  byl optimální  následující postup:

1. Vytvořit v Hrabové rybářskou organizaci, která by převzala péči o tyto rybníky. Nejlépe pod hlavičkou Českého rybářského svazu.

2. Přimět OKD, aby byly splněny jejich přísliby z roku 2018 a zajištěno napojení nádrží  Pilík 4,5 na Lesní potok. Odhaduji tuto investici na cca 6 mil. Kč.

3. Přesvědčit  příslušné orgány státní správy a OKD, že  je nezbytné obě nádrže odbahnit. Finanční náklady odhaduji na cca 2 mil.Kč.

4. Zajistit k Pilíkům  odpovídající příjezdovou   komunikaci.  Nejlevnější by to bylo od Místecké ulice, náklady odhaduji (včetně nového mostku přes Ščučí) na cca 2 mil. Kč.

Rád bych se seznámil i s jinými  návrhy na postup při řešení tohoto problému.  Odpověď očekávám od Ing. Dvořáka, od Mgr. R. Gromnice  resp. od  radního, který má tuto záležitost ve své pracovní náplni.  Ochotně ji na stránkách HN zveřejním.

31. 8. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum