Navigace: Vladimír Slavík > Situační zpráva o mých současných aktivitách

Situační zpráva o mých současných aktivitách

 

V záříjových  Hrabovských listech jsem si přečetl informaci  předsedy komise VDE (výstavby, dopravy a ekologie)  Ing. Skalského o nutnosti doplnění této komise o nové členy.

Rozhodl jsem se požádat o členství s tím, že v případě přijetí se především zaměřím na problematiku Pilíků a Odlehčovacího kanálu Ščučí. Přihlášku jsem poslal dne  25.9.2019.

Byl  jsem pozván na zasedání této komise, kde jsem měl možnost blíže vysvětlit své další plány. Zasedání se konalo 11.11.2019.

Pokud jde o Pilíky, nejbližším úkolem je „přinutit“ OKD, aby splnili své závazky, které vyplynuly z nedávno ukončeného procesu EIA. Jelikož jsem si vědom složitosti současné situace, pokládám za nezbytné, aby i  náš městský obvod  si vyžádal v těchto záležitostech odbornou pomoc právníka. Učinili  tak  již před zahájením procesu EIA Paskov, Staříč, Chlebovice, Fryčovice, Žabeň, Krmelín a  Řepiště a zplnomocnili Mgr. Jiřího Kubalu z advokátní poradny ve Frýdku Místku, aby hájil jejich zájmy. Hrabová tak bohužel v roce 2017 ke své škodě  neučinila, ale možná jde ještě leccos zachránit.

Především je nezbytné zajisitit zpracování odborného posudku, který by vyřešil likvidaci odpadních vod z areálu bývalého Dolu Paskov (nyní  končí ve vodní nádrži Pilík 4), možnost napojení Pilíků na okolní potoky a možnost zrušení sedimentačního kanálu. Toho, kde se topí zvěř,  a který mají v úmyslu členky a členové  spolku Zelená Hrabová oplotit. Tento úkol, tedy zpracování odborného posudku,  byl uložen OKD. 

Teprve na základě tohoto posudku bude možno realizovat potřebné stavební  a jiné úpravy, které by vedly k naplnění představ našich občanů o možnosti využití Pilíků pro „volnočasové aktivity“.Tento úkol, bohužel, OKD doposud nesplnily a představitelům Hrabové  to nijak nevadí. Pokud je mi známo, pan starosta nesplnění úkolu  ze strany OKD doposud nikde neurgoval. Příslušným místem  pro tuto stížnost by bylo MŽP.

Pokud jde o stavbu  „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, tak zde vznikla velmi svérázná situace. Tím míním skutečnost, že o tak rozsáhlé stavbě za cca 115 mil. Kč. v Hrabové téměř nikdo nic neví. Přitom může významně ovlivnit vodohospodářské poměry na celém území Hrabové. Požádal jsem o  aktuální informace investora, kterým má být s.p. Diamo. Projektová dokumentace je již zpracována, nyní probíhá jednání s vodohospodářskými orgány a s vlastníky všech dotčených pozemků. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020. Určitě by byla na místě větší spolupráce představitelů Hrabové s tímto investorem.

Nyní  netrpělivě a s napětím čekám na zprávu, zdali budu do komise VDE přijat. Rozhodne o tom v příštích dnech  rada MOb Hrabová.

13.11.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma