Navigace: Vladimír Slavík > Strategický plán rozvoje Hrabové v roce 2019

Strategický plán rozvoje Hrabové v roce 2019

 

Tento  dlouhodobý plán do roku cca 2040  byl zastupitelstvem  schválen  v září 2018. Jelikož dosavadní pracovní tým byl  tvořen převážně zastupiteli, je pamatováno  i na změny, které pravděpodobně  nastanou v personálním  složení zastupitelstva po podzimních  volbách 2018.

 Na stránkách 38 a 39 schváleného  plánu je stanoven budoucí postup při realizaci Strategického plánu takto:  Pro nové volební období budou  zřízeny dvě skupiny:

1. řídící

2. kontrolní a iniciační.

Tu první bude tvořit rada a tajemník,  tedy konkrétně pan Igor Trávníček, paní Vlaďislava  Kopitzová, pánové Jiří Skalský, Jiří Dolejška, Radomír Orkáč a pan tajemník Jan Socha.

 Tu druhou vytvoří dřívější zastupitelé a členové původní pracovní skupiny, Bohumil Rundt, Alica Strnišťová + Igor Trávníček a Vladislava Kopitzová. Skupinu je nutno doplnit o 8 osob z řad nově zvolených zastupitelů a  zástupců občanské veřejnosti.

 Složení této skupiny pro současné volební období by mělo schválit zastupitelstvo. Kontrolní a iniciační skupina se bude scházet dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Tento postup jsem vyčetl z materiálů,schválených zastupitelstvem 24. 9. 2018.

Po přečtení návrhu hlavních bodů programu pro příští zastupitelstvo ( 25. 2. 2019) zjišťuji, že se prozatím s tímto bodem neuvažuje. Snad je to jenom opomenutí, které bude napraveno.

Byla by škoda nepokračovat v tom, co již bylo vytvořeno.  Na první schůzce kontrolní a iniciační skupiny bude zřejmě žádoucí konkretizovat úkoly a cíle pro  letošní rok a provést přípravu pro léta následující. Tedy především stanovit priority a s patřičným předstihem zajišťovat  potřebné podklady a  technickou dokumentaci  pro vzdálenější období.

Za určitý problém považuji  izolaci v těchto aktivitách  od orgánů města. Konkrétně od Útvaru  hlavního architekta a  investičního odboru. Takže není vyloučeno, že naše plány a záměry nemusí být v souladu s plány a záměry města Ostravy, jehož jsme součástí.

Možná, že tato spolupráce a koordinace probíhá, pouze o tom neví  veřejnost.

18. 1. 2019    V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum