Navigace: Vladimír Slavík > Úloha samosprávy a státní správy

Úloha samosprávy a státní správy

 

Nejsem vyškoleným odborníkem  na problematiku veřejné správy a snažím se tuto složitou oblast pochopit mým „selským“ rozumem.

V mém dnešním článku mi jde o oblast výstavby všeho druhu. Domů pro bydlení, objektů pro podnikání, dopravních  komunikací  atd.  Nepochybně jde o oblast velmi významnou. Tyto stavby zajišťují naše pohodlí a náš životní standart,  poskytují zaměstnání,  možnost kulturního a sportovního vyžití.

Jak to již mezi lidmi bývá, ne všichni mají stejné potřeby, stejné zájmy a stejný pohled na okolní svět. Někdo se těší z výhod nové komunikace, jiný je nespokojen, protože vede nedaleko jeho domu po jeho bývalé zahradě.

Demokratická společnost, ve které žijeme, našla řešení těchto problémů a vymyslela „Územní plán“. V podstatě je to představa samosprávy o budoucím vývoji dané  obce, a to nejenom stavebním.

Zdůrazňuji, že „obec“ v našem případě je město Ostrava, a ne pouze Hrabová. Musíme konečně toto naše postavení respektovat a pochopit, že jsme součásti velké rodiny  Ostraváků. A přestat s různými hrátkami na vlastním hrabovském písečku.

To neznamená rezignaci na specifické zájmy Hrabovjanů. Ale musí se prosazovat promyšleně . A to prostřednictvím demokratických prostředků, tedy voleb do zastupitelstva města.  Konkrétně řečeno, „vyprodukovat“  z našeho společenství takové občany, kteří obstojí  ve volbách do městského zastupitelstva. Pokud někdo ví o lepším řešení,  měl by se ozvat.

Ale vracím se k podstatě problému a budu ho konkretizovat na  blížící se výstavbě tří bytových domů na zatáčce Paskovské ulice  v blízkosti Šídlovce.

Je faktem, že tento investiční záměr je v souladu s platným územním plánem, tedy  s platným dokumentem samosprávy města, jehož jsme součástí.  

Překvapil mě  záporný postoj některých současných zastupitelů Hrabové k této výstavbě. Jejich argumenty považuji za neprofesionální, místy až za komické.

Třeba obavy o vzhled Hrabové. Po tolika zásazích do „vzhledu“ Hrabové v minulosti (výstavba  Šídlovce, Tajgy, Průmyslové oblasti, dálnice Místecké) se mi jeví tato obava opravdu komická.  Kromě toho považuji za kompetentní v této oblasti architektonické odborníky z útvaru Hlavního architekta města a ne místní amatéry.

Nebo argument, že se do nových malometrážních bytů nastěhují problematičtí občané.  Každý, kdo sleduje problematiku „boje s chudobou“ a  příspěvků na bydlení ví, že se tento prolém nyní intenzivně řeší a nepochybuji o tom, že bude brzy zdárně vyřešen. Toho jsou si vědomi i investoři a určitě si budou pečlivě vybírat své nájemníky.

Prý se proti této výstavbě ozvali mnozí občané Šídlovce. Dobře znám své „pappenheimské“ a jsem přesvědčen, že z těch cca 1 900 zde bydlících občanů se ozvalo proti této výstavbě jen několik. A to ještě z ne zcela relevantních důvodů. Nebo se mýlím?

Na závěr několik slov k roli státní správy v „kauze“ uvedených bytových  domů. Tedy našeho stavebního úřadu. Ten se musí striktně řídit platnou legislativou a snahy o přenesení zodpovědnosti  v této záležitosti  na stavební úřad svědčí o nepříliš solidním a zodpovědném  postoji těch, kteří tak činí.

26. 2. 2019    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum