Navigace: Vladimír Slavík > Úvaha o ideální samosprávě

Úvaha o ideální samosprávě

 

Pochopitelně vím, že tato má úvaha je pouze teoretická a nelze ji v dohledné době  realizovat. Přesto ji zveřejním a možná si najde své zastánce.

Pokládám symbiózu samosprávy a státní správy pod jednou střechou za velkou chybu. Někdy převládnou zájmy a názory „úředníků“ a samospráva není schopna prosadit své priority.

I v této situaci však existuje řešení . Míním tím specializaci jednotlivých radních na základní problematiku.   Aby samospráva nebyla závislá na úřednictvu.  Nejdůležitější jsou finance a technické záležitosti, spojené s infrastrukturou. Pak také ekologie, kultura, školství, zdravotnictví atd.

Za ideální pro Hrabovou bych považoval existenci dvou místostarostů. Jeden by měl na starosti finance, druhý infrastrukturu. Zbývající tři radní by se podělili o zbytek.

Funkce místostarosty není pouze záležitost prestižní, ale také finanční. I podle současné legislativy je možno místostarosty velmi slušně platit. To je důležité s ohledem na nezbytnou časovou zátěž těchto funkcí.

Můj rozum mi nebere následující skutečnost. Z obecní pokladny vynakládáme na místní státní správu každý rok cca 9 mil. Kč a na samosprávu pouze cca  1,3 mil. Kč. Přitom zodpovědnost za chod obce a za spokojený život zdejších občanů  má  převážně samospráva.

Mít tu možnost, tak bych určil pro samosprávu cca 3 mil. Kč a pro státní správu cca 7 mil. Kč. Tento poměr  bych považoval za  optimální.

Na závěr ještě poznámka k fungování  Rady. Její existence je nutná, nelze svolávat k řešení každodenních problémů celé zastupitelstvo.  V dřívějších dobách „radní“ starostovi pouze „radili“, protože na řešení odborných problémů neměli patřičné vzdělání. Ale dnes je situace úplně jiná a všichni „radní“ jsou schopni řešit odborné problémy svěřeného úseku. Co nám brání  ve využití těchto možností?

Konkrétním výsledkem by byla vysoká  odbornost v činnosti rady a nezávislost  samosprávy na místním úřednictvu.  Byl by to výrazný pokrok v samosprávě obce.

V tomto volebním období jsme v tomto směru  učinili významný krok. Míním tím rozdělení kompetencí mezi radními.  Pozorně to sleduji a myslím, že současní radní mají osobní i odborné předpoklady tyto nároky zvládnout. Jako patriota Hrabové mě  to velice těší, protože jsme v tomto směru průkopníky mezi ostravskými  městskými obvody.

Ještě mám k tomuto tématu jednu poznámku. V sousedním Paskově nikdy neměli a ani nyní nemají stavební úřad  a nikomu z místních občanů to nevadí. Tím nechci „bojovat“ za zrušení stavebního úřadu v Hrabové. Ale to jen tak na okraj při řešení souučasných  problémů naší samosprávy.

22. 2. 2019    V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum