Navigace: Vladimír Slavík > Úvahy starého dědka

Úvahy starého dědka

 

Skončily prázdniny a dovolené a  začíná se opět pracovat. Předpokládám, že i na naší radnici.

Od posledních komunálních voleb již uplynulo 10 měsíců a lze provést  první hodnocení činnosti nového zastupitelstva.

Přiznám se, že jsem poněkud zklamán. Nástup byl velmi nadějný, v zastupitelstvu byla uskutečněna „generační“ výměna.  Byly vytvořeny všechny potřebné výbory a komise a obsazeny jak zastupiteli tak občany.  Dokonce se stanovila  zodpovědnost  radních za jednotlivé oblasti činností.

Ale pak se něco zadrhlo a nastaly komplikace.  Nedaří se realizovat nutné investice, jako je nová školka, prostory pro kulturu a  multifunkční sportovní hala. Do pozadí  byly odsunuty i práce na Strategickém plánu rozvoje Hrabové.

Radní si viditelně neví rady s problematikou Územního plánu, s problematikou Pilíků, s problematikou dopravního zatížení  Paskovské ulice a především s problematikou „zpětné vazby“ mezi radnicí a občany.

Přitom „zpětná vazba“ je pro fungování obce velmi důležitá.  Jde o  vytvoření fungujícího  informačního  spojení mezi občany a vedením obce. Kupodivu v době internetu a dalších dnešních vymožeností se to doposud nepodařilo. Na jedné straně vznikla  skupina poměrně  nekomunikativních zastupitelů, na straně druhé občanská veřejnost, a mezi nimi hluboký příkop.

Jako závažný problém vidím personální složení rady. Není tam nikdo, kdo  by se věnoval  „na plný úvazek“  technickým záležitostem, především v oboru staveb, dopravy a ekologie, což je v roce 2019 zcela nezbytné.  Velmi důležitá je v této oblasti  činnost komise VDE. V jejich řadách (s výjimkou Ing. Petra Blanára) není žádný skutečný odborník na danou problematiku. Pokud tam jsou, pak nemají čas se této funkci věnovat s plným nasazením.

Následkem toho pak vznikají  různé zbytečné zmatky a nedorozumění. Jako příklad uvedu diskuse kolem umístění školky, odsunutou  rekonstrukci školní družiny, nezájem o další budoucnost Pilíků, zcela diletanský postoj k problematice územního plánování, nepochopení významu odlehčovacího kanálu Ščučí pro jižní konec Hrabové atd.

Zaznamenal jsem názor, že potřebný technický „servis“ pro samosprávu má vykonávat stavební úřad. Obávám se, že to nemůže fungovat, a to z následujícího důvodu:  úřednice stavebního úřadu nejsou volenými představitelkami  občanů a nemají  k Hrabové žádné citové  vztahy. Vždytˇ zde  ani nebydlí!  Dělají pouze to, co nezbytně musí. Nelze od nich očekávat nic navíc.   

Ale do konce volebního období je ještě daleko a doufám, že i v současném zastupitelstvu se uskuteční kritické hodnocení dosavadních výsledků a budou uskutečněna  nezbytná opatření. Možná, že i personální.

3. 9. 2019       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum