Navigace: Vladimír Slavík > Územní plán Hrabové z roku 1994

Územní plán Hrabové z roku 1994

 

Reaguji tímto na následující větu Honzy Dvořáka, kterou jsem si přečetl na Hrabova.info: „Tvrzení, že území se stalo plochou pro výstavbu bytových domů až v roce 2014 není pravdivé, neboť tou byla již v územním plánu z roku 1994“.

 Jedná se o území západně od budovy ZŠ, které je v současné době určeno pro stavbu bytových domů.

Shodou okolností mám ve svém archivu průvodní zprávu k Územnímu plánu Hrabové z roku 1994 a tvzení pana Dvořáka mohu potvrdit. Problém je však ve výšce staveb.

V kapitole č. 15 „Návrh regulace zástavby“ jsem se dočetl následující:

Oblast A (okolí kostelíka): Návrh ÚP doplňuje zástavbu novými objekty bytovými s občanskou vybaveností.

Oblast B (okolí budovy úřadu): Počítá se s přístavbou úřadu a se stavbou třípodlažního činžovního domu s vybaveností.

Oblast C, D (okolí Šídlovce): Nové urbanistické uspořádní je řešeno  v návaznosti na okolní oblasti. Půjde o integrované domy s patrem pro občanskou vybavenost. Založení domů bude odviské od geologických podmínek. Tvar střech  přizpůsobit okolní zástavbě Šídlovce.

Dále jsou řešeny oblasti E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P, R,S,T,U, ležící ve zbývajících částech obce.

Důležité jsou následující regulační prvky:

Obytná zástavba s činžovními domy:

Funkční využití.

 Vhodné a převládající: Různé typy nájemních domů (do 3 N.P.) převážně s vestavěnou vybaveností.

Takže autoři tohoto územního plánu připouštěli v roce 1994 maximálně 3 nadzemní podlaží na rozdíl od ÚP z roku 2014, podle kterého jze stavět v okolí Šídlovce  4 N.P.+podkroví.

Pokud by měl někdo zájem si  územní plán Hrabové  z roku 1994 prostudovat, ochotně ho zapůjčím.

23. 2. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum