Navigace: Vladimír Slavík > Územní plán města Ostravy

Územní plán města Ostravy

 

Přiznám se, že jsem velmi překvapen tím, že naši místní politici se dostatečně neorientují v problematice územního plánování. Svědčí o tom mimo jiné i  diskuse kolem připravované stavby bytových domů na parcele č. 770/2 v blízkosti Šídlovce.

Takže můj dnešní článek věnuji této problematice.

Zájemcům o platný územní plán doporučuji zadat do internetového  vyhledávače  slova „Územní plán Ostravy“  a  na obrazovce je objeví textová a grafická část územního plánu.

V textové části doporučuji si prostudovat tabulku č. 2 – Zastavitelné plochy pro bydlení, a to od B 212 až po B 232. V  Hrabové  se počítá na těchto plochách  pouze se  stavbou  RD. Jedinou výjimkou je plocha B 214, na které je  povoleno stavět bytové domy podle prostorové regulace č. 17, tj. se čtyřmi podlažími a podkrovím.  

Toto bylo schváleno zastupitelstvem města  Ostravy v roce 2014 a veškeré současné námitky našeho městského obvodu proti stavbě těchto tří bytových domů asi nebudou mít úspěch. Tento problém se měl řešit mnohem dříve. 

Dále doporučuji tabulku č. 8 , ve které jsou údaje o dalším pokračování Prodloužené Mostní až na Krmelínskou ulici. Možná, že toto prodloužení opět ulehčí dopravní zátěži na Paskovské.

Zajímavá je i tabulka č. 9 o územní rezervě pro Jižní tangentu a tabulka č. 11 o územní  rezervě pro železniční vlečku mezi Paskovem  a průmyslovou zónou Hrabové. V případě realizace by šlo o významné zásahy do  území  naší obce.

Všechny tyto záměry jsou zakresleny v grafické  části územního plánu. Katastr Hrabové je označen  pod č. 18. Jsou zde vyznačeny i koridory budoucí jižní tangenty a železniční vlečky v jižní části Hrabové.

Na rozdíl od některých zastupitelů se domnívám, že bychom se již  nyní  měli vyjádřit k budoucím záměrům územního plánu,  a především  k jižní tangentě a k železniční vlečce. Z mého pohledu tyto stavby  nejsou v souladu s budoucími potřebami Hrabové.

30. 1. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum