Navigace: Vladimír Slavík > Územní studie č. 56/II

Územní studie č. 56/II

 

Na  webových stránkách Hrabova.info jsem si přečetl informaci, že se v současné době zpracovává územní studie pro plochu B 225,  kde může být postaveno  35 nových RD.  V případě realizace se přistěhuje  na území Hrabové cca 80  nových občanů a dopravní intenzita na Poplužní a Paskovské se opět poněkud zvýší.

A teď „babo raď“. Jak se k této záležitosti postaví naše samospráva? Uvítá možnost růstu počtu obyvatel nebo  zaujme k problematice rozšiřování počtu RD na území Hrabové kritický postoj?

Obě alternativy mají svá pro i proti.  Zájem o Hrabovou znamená, že máme v okolí dobrou pověst.   Na druhé straně to může přinést některé problémy v oblasti infrastruktury. Konkrétně v kapacitě dopravních cest, v kapacitě školských  a zdravotnických zařízení,  v zásobování obyvatelstva vodou, elektrikou  a plynem.

Netajím se svým  „opatrným“ postojem k výstavbě dalších RD  na území Hrabové. Jednoduše řečeno, Hrabová není nafukovací!

Hrabová je na tom podobně,  jako okolní obce.  Významná  část občanů pochází z dřívějších rodů, vesnická část obce je zastavěna domy, obklopené zahradami. Předpokládám, že  dodnes existují  u mnoha  občanů a jejich potomků  určité citové  vazby ke zdejší krajině, zdejší  přírodě, zdejším obyvatelům. Nebo je již  vše jinak?

Novodobým zájemcům o bydlení v Hrabové stačí  pozemek o výměře cca 500 m/2, aby realizovali svou představu o ideálním bydlení. Netouží po zahradě, stačí jim před domkem kousek zatravněné plochy, kde je možno umístit gril,  stůl a několik   křesílek, vylisovaných z plastické hmoty. 

Převážná většina této „náplavy“ ráno vyrazí ve svém autě do zaměstnání, cestou umístí své ratolesti ve školce nebo škole a pozdě odpoledne se vrací domů. Zkontrolují  chod domácnosti, kouknou  se na televizi a  odchází do svých postelí. A tak to chodí den ode dne.  

Zpestřením je doba dovolených. Rodinka vyrazí k moři nebo  za exotikou a přírodou v okolních zemích.

Tento způsob „užívání si života“ mladé generaci ze srdce přeji. Jenom jim zazlívám určitou  nezodpovědnost  v jejich přístupu ke své domovské obci, ke svému trvalému bydlišti.  Třeba  nezájem o  „věci  veřejné“, nezájem o  fungování (nebo nefungování)  místní samosprávy, o budoucí rozvoj obce, o životní prostředí,  o úroveň místního školství a zdravotnictví  atd.

Abych byl konkrétní.  Kdo z „novodobých občanů“ Hrabové se o tyto záležitosti kvalifikovaně a intenzivně  zajímá? Jedině manželé Poláčkovi  a  nikdo jiný. A to je poněkud málo.

27. 8. 2019    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum