Navigace: Vladimír Slavík > Volební "chemie"

Volební "chemie"

 

Na posledním  zastupitelstvu proběhla i doplňková volba  dvou členů rady městského obvodu, kteří z  této funkce  odstoupili.  Byl to  Ing. Orkáč a Ing. Skalský. Odstoupili, protože ne vždy souhlasili s názory pana starosty.

Bylo domluveno, že o doplnění rady se  rozhodne  tajným hlasováním.  Předpokládal jsem, že budou úspěšní  ti zastupitelé, kteří  během volebního období na sebe upozornili svou aktivitou, svými nápady a názory. Příležitostí bylo mnoho, vždyť od voleb se zastupitelstvo sešlo 8x! Mimo to zastupitelé působí i ve výborech a komisích. Někteří z nich prezentovali  své názory  i na místních sociálních sítích.

Z tohoto pohledu se mi jevili vhodní na funkci radního  následující zastupitelé:  paní Ing. Ospalíková, paní Kelnarová, pan Slíva, pan Houžvička a pan MUDr. Gromnica.

Ing. Kristina Ospalíková jako předsedkyně kontrolního výboru pozvedla prestiž tohoto orgánu na vysokou úroveň. Je aktivní i při jednáních zastupitelstva a její názory jsou  většinou velmi promyšlené.

Paní Jiřina  Kelnarová má velký  podíl  na dobré práci kontrolního výboru. Mimo to působí i v komisi pro děti a mládež. Na jednáních zastupitelstva  její názory respektují i ostatní zastupitelé. Navíc pracovala mnoho let na zdejší radnici  a má dokonalý přehled o tamních poměrech.

Pan  Milan Slíva je pro mne ideálním typem radního. Má potřebné znalosti komunální legislativy, je uvážlivý a jeho názory nejsou populistické. Jako jeden z mála zastupitelů komunikuje s občany i na sociálních sítích.Ochotně se zapojil i do práce kontrolního výboru.

Pan Mirek Houžvička  by také měl „nárok“ na funkci radního. Má obrovské zkušenosti v oblasti komunální kultury, jeho názory jsou promyšlené a uvážlivé. Oceňuji jeho aktivitu na jednáních zastupitelstva i jeho práci v kulturní  komisi.

MUDr. Rostislav Gromnica Ph.D., je na jednáních zastupitelstva velmi aktivní. Stejně tak i na sociálních sítích.Má zájem zveřejňovat své názory i na stránkách Hrabovských listů. Zapojil se i do práce v kontrolním výboru. Pozoruhodná je i jeho profesní kariéra lékaře.

A jak to dopadlo?  Do rady městského obvodu byla zvolena paní Jiřina Kelnarová a pan Petr Balušek.

Otazníky u  zvolení Petra  Baluška do této funkce  mohou být neopodstatněné. Možná, že současná rada nutně potřebuje radního s vlastnostmi a schopnostmi Petra Baluška.

15.11.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma