Navigace: Vladimír Slavík > Vrátí se tramvaje do Hrabové? - pokračování č.1

Vrátí se tramvaje do Hrabové? - pokračování č.1

 

Reaguji na včerejší článek Ing. Dvořáka takto: Můj selský rozum mi říká, že v nejbližších letech ne, a to z jednoduchého důvodu. Současná autobusová doprava je dostačující, autobusy jezdí mimo špičky poloprázdné. Tak proč by se měla budovat duplicitní velmi nákladná tramvajová doprava?

Tento můj názor je podpořen i tím, že požadavek na tramvajovou dopravu do Hrabové není obsažen ani v nedávno schváleném dokumentu „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová do roku 2040“.

Na rozdíl od některých  mých spoluobčanů považuji tento dokument za veledůležitý.  Naši zastupitelé, zvoleni ve svobodných volbách, stanovili  ve „Strategickém plánu“ priority nejenom z hlediska potřeb občanů, ale také z hlediska finančních možností městského obvodu a města Ostravy.

Ing. Dvořák, jako dopravní odborník,  preferuje tramvajovou dopravu před autobusovou, na což má plné právo. Ale vůbec nebere v úvahu většinové názory občanů, reprezentované našimi zastupiteli. Ti to vidí poněkud jinak a promítli to do uvedeného Strategického plánu.

 Tramvaje ve srovnání s autobusy nezatěžují ovzduší škodlivinami a jsou možná provozně levnější. Na druhé straně kolejová trať se staví mimo vozovku na ploše, která ve městě vysoce ceněna. Pokud jde o škodliviny, podílí se autobusy na celkových emisích jen minimálně.  Kromě toho jsou u MHD viditelné snahy  o přechod od nafty na stlačený zemní plyn.

 Problémy, spojené se stavbou tramvaje mají  nyní v Porubě, kde se připravuje stavba tramvaje na 7. a 8. obvod. Konkrétně od kavárny Slovan k hypermarketu Globus. Podle výsledků veřejného mínění  občanů Ostravy je 34%  proti a argumentují takto: Není to třeba, stačí autobusy. Bude to příliš drahé, velký hluk při stavbě a pak i  v  provoze. Bude to na úkor zeleně.

V případě stavby tramvaje do průmyslové zóny v Hrabové by byly námitky obdobné. Kromě toho má město Ostrava nyní  jiné priority, konkrétně stavbu nové koncertní síně, revitalizaci Černé louky, stavbu vědecko-technické knihovny, modernizaci Městské nemocnice atd.

Na závěr mám ještě následující poznámku. Občané, kteří se zajímají o veřejné záležitosti chápou současné priority Hrabové takto: Je to nová školka, prostory pro kulturu za úřadem  a multifunkční sportovní hala.  Jaká vlna kritiky občanů by se zvedla v případě stavby nepotřebné tramvajové tratě? A nutno  říci, že by to byla kritika oprávněná.

Honzo, ten tvůj nápad s tramvají do Hrabové se ti příliš nepovedl.  Technicky je to  sice možné, ale „politicky“ neprůchodné. Každý  místní politik, má-li být  úspěšný, musí chápat současné problémy komplexně. A musí umět oddělovat věci reálné od různých nereálných nápadů.

21.9.2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum