Navigace: Vladimír Slavík > Výzva předsedy komise VDE

Výzva předsedy komise VDE

 

V posledních  Hrabovských listech  jsem si přečetl výzvu Ing. Jiřího Skalského, předsedy komise VDE, s následujícím textem:

Máte-li zájem přispět k rozvoji Hrabové, máte možnost přihlásit se do komise výstavby, dopravy a ekologie“. Pak jsou uvedeny pro  zájemce o členství v komisi VDE  další pokyny a instrukce.

Nikdo asi nepochybuje o významu této komise. Vždyť v její  pracovní náplní jsou oblasti, které se tak či onak dotýkají každého občana.

V současném systému samosprávy řeší všechny záležitosti v oblasti výstavby, dopravy a ekologie rada městského obvodu  a rozhoduje pak zastupitelstvo. Pro kvalitní rozhodování je nezbytné vše odborně posoudit před konečným rozhodnutím kompetentními lidmi, nejlépe z řad místních občanů, kteří jsou členy uvedené komise.

V Hrabové se tvrdí, že takoví zde nejsou. A pokud jsou, pak nemají o spolupráci se samosprávou zájem. Já tomu příliš nevěřím. V Hrabové bydlí určitě i  občané  s potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, ale nikdo je doposud neoslovil a nepřesvědčil o tom, že mají i určité „morální“ povinnosti k místu, které nazývají svým domovem. Doposud se nikdo nepokusil uskutečnit tuto „náborovou kampaň“.

Podle mého názoru v současné komisi citelně chybí legislativec, stavbař, vodohospodář, odborník  na dopravu a životní prostředí a možná i další profese.

Legislativec je nezbytný pro lepší orientaci v územním plánování a  v zákonech, vztahující se na stavební činnost, dopravu a ochranu životního prostředí. Stavbař je nezbytný pro řešení problematiky staveb, a to jak již existujících tak těch budoucích.  Vodohospodář je obzvášť v Hrabové nezbytný pro posuzování zdejších vodohospodářských poměrů v oblasti Ostravice, potoka Ščučí, potoka Zyf a Pilíků. Dopravní odborník je potřebný k řešení každodenních problémů s dopravou jak na hlavních tak vedlejších komunikacích včetně cyklostezek. Odborník na ekologii je nutný pro objektivní posuzování různých podnikatelských a jiných záměrů.

Pokud naše rada nemá k dispozici vyjádření  uvedených konzultantů, pak její rozhodování je často velmi problematické. O praktické příklady není nouze.

Výzva Ing. Skalského v Hrabovských listech je prvým pokusem tohoto druhu. Doufám, že ne posledním. Význam komise VDE by si zasloužil pokračování této  "náborové" akce, a to na podstatně širším základě s využitím všech mediálních i jiných prostředků, které máme k dispozici. Míním tím Hrabovské listy, sociální sítě a individuální působení všech zastupitelů na své voliče.

17.9.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum