Navigace: Vladimír Slavík > Za co jsme utráceli v období červen-srpen 2019

Za co jsme utráceli v období červen-srpen 2019

 

Výdaje obcí  (včetně Hrabové) nad 50 tis. Kč jsou povinně zveřejňovány v Registru smluv. Schvalování nižších částek je v pravomoci starosty.  Za správnost údajů, zasílaných do Registru smluv zodpovídají úředníci městských úřadů, kteří vystavili příslušnou objednávku.  Ceny jsou uváděny  včetně DPH.

Situace v posledních měsících byla následující:

3.6.2019: Inkaso pokuty ve výši 57 tis. Kč za nedodržení smlouvy o dílo při  opravy střechy Příborská 15-17. Pokutu platila firma Tefco cz. Vyřizuje p. Moskalová.

12.6.2019: Oprava střechy nad bytem č. 6, Příborská 23,  za 40 tis. Kč. Práci prováděla firma Petr Vana.  Objednávku vystavila p. Moskalová.

22.7. 2019:  Kácení stromů podél  komunikace  U Pumpy za 129 tis. Kč. Objednáno u firmy Parkservis. Objednávku vystavila p. Králová. Jde o již nepoužívanou cestu, vedoucí od Schellky do Kunčic. 

23.7.2019: Odplevelení záhonů u Domu s pečovatelskou službou-Bělská za 78 tis. Kč. Práci provedla Zahradnická škola Ostrava. Objednávku vystavila p. Králová.

23.7.2019: Nákup stravenek u firmy Edenred za 115 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Matuštíková.

30.7.2019: Dotace p. Kohutkovi za renovaci historické tramvaje ve výši 50 tis. Kč. Vyřizuje p. Matuštíková.

30.7.2019: Oprava kanalizace na Obchodní č. 5. Práci provedla firma Kucharčík za 140 tis. Kč.  Objednávku vystavila p. Moskalová.

21.8.2019: Výměna sklepních oken na Šrobárové 22. Provedla firma Kadela za 91 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Moskalová.

21.8.2019: Instalace etážového topení v bytě č. 5 na V. Huga za 151 tis. Kč. Práci provedla firma Barbony, objednávku vystavila p. Moskalová.

28.8.2019 Nákup štěpkovače větví  u firmy SDO-Technika za 265 tis. Kč. Objednávku vystavil p. Socha.

Komentář HN:   Pozornost vyvolává nedodržování  závazků ze strany firmy  Tefco cz, a.s., represenzované  členem předsednictva Tomášem Crlou. Jedná se o zakázku „Oprava střechy Příborská 15-17“.  Údajně je Tomáš Crla funkcionářem ODS v Hrabové.  Bylo by proto na místě, aby náš kontrolní výbor  prověřil tuto, případně i další zakázky, ve kterých ve výběrových řízeních zvítězila tato firma.

2. 9.2019     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum