Navigace: Vladimír Slavík > Zajímavá diskuse na FB Hrabová

Zajímavá diskuse na FB Hrabová

 

Míním tím diskusi mezi Milanem Slívou a Petrem „Hasmannem“ o současných problémech Hrabové. Stále více občanů (včetně pana Slívy ) soudí, že současné vedení Hrabové se chová diletantsky. Konkrétně při financování investiční výstavby.  Já bych dodal, že nejenom v této oblasti.

Následně pan Slíva poznamenává, že Hrabová by si  finančně výrazně polepšila odtržením od Ostravy.  Tento názor pana Slívy mě poněkud překvapil, pokládám ho za velmi racionálně uvažujícího občana.

Jelikož představy o tom, že bychom si jako samostatná obec „polepšili“ nejsou ojedinělé, pokusím se naznačit, že to není  reálné.

Především nelze počítat s kladným výsledkem místního referenda ve věci osamostatnění.  Zdejší  občané jsou natolik soudní, že by  neměnili současné jistoty za budoucí nejistoty.  Také mi není jasné, kdo by tento proces osamostatnění inicioval a zorganizoval.

Jako městský obvod máme zajištěnou kvalitní veřejnou  autobusovou dopravu,   údržbu městských  komunikací,  veřejné osvětlení,  bezchybný odvoz odpadků,  fungování městského vodovodu a kanalizace,  činnost městské policie atd.  Mimo to máme možnost ovlivňovat i složení městského zastupitelstva.

Za velmi nejistou považuji  především  kvalitu budoucího  zastupitelstva  budoucího „města“  Hrabová.

Buďme i zde realisté. V Hrabové prozatím neexistuje rozvinutá občanská společnost.  Míním tím  početné občanské spolky a s tím související iniciativy, na kterých se podílí významná část obyvatelstva . A to je velmi důležitý předpoklad pro samostatnou existenci obce.  Příkladem úspěšné a prosperující samostatné obce je sousední Paskov.

Velice bych se obával (v případě osamostatnění )  výsledků  místních voleb. Vždyť i nyní máme veliké potíže s obsazením  významných postů ve vedení městského obvodu.  Starosta a radní hypotetického  samostatného města s názvem Hrabová by to měli mnohem složitější. Asi by se těžko hledali  místní občané, kteří by byli  ochotni tyto zodpovědné funkce zastávat. Takže naplňování volebních kandidátek schopnými místními občany by bylo velmi obtížné.

Vážení spoluobčané, buďme realisté.´

21.11.2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma