Navigace: Vladimír Slavík > Zamyšlení nad minulostí i současností Hrabové

Zamyšlení nad minulostí i současností Hrabové

 

Pokud jde o minulost, místní sedláci to odjakživa neměli lehké. Svědčí o tom i zápisy v obecní  kronice. Majitelé  gruntů se často střídali, nevznikla zde místní rolnická „šlechta“, kde by si sedláci předávali své usedlosti z pokolení na pokolení. Hrabová, na rozdíl od okolních obcí, byla velice chudobná. Snad se na tom podílela i nepříliš vysoká kvalita  zdejší zemědělské půdy.

I zde nemohu nevzpomenout svou rodnou obec, Starou Bělou. Někdy ve třináctém století se do těchto míst přistěhovalo několik zemědělských rodin, pravděpodobně ze střední Moravy.  Místní kronika zaznamenala i jejich jména.  Byl to Sýkora, Holáň, Hořínek, Kokeš, Mácha, Slavík, Novák, Stuchlý, Nováček a další. Dodnes zde většina těchto rodů existuje  a jejich představitelé  se podílí  i na spravování obce.

Do toho všeho se  ještě v době industrializace Ostravska zapletl dělnický živel. Mnozí sedláci  v Hrabové pronajímali rodinám dělníků obytné prostory na svých usedlostech. Děti sedláků opouštěly rodné statky a obživu si zajišťovali v blízkých hutích a na šachtách. To ovlivnilo  i politické názory a "konzumní" způsob života zdejšího obyvatelstva.

Vrcholem všeho byla výstavba kolonie Šídlovec. Do Hrabové se přistěhovali lidé ze širokého okolí, kteří neměli vůbec žádné rodinné i jiné vazby k novému bydlišti.

Důsledky toho všeho se projevily i v době po sametové revoluci. Návrat k rolnické profesi se u většiny rodin bývalých sedláků nekonal. Naopak, potomci sedláků své opět nabyté pozemky ochotně prodávali, a to komukoliv. Tak v Hrabové vznikla i Průmyslová zóna a velké množství stavebních parcel pro nové RD.

Dopady všech výše zmíněných historických faktů se promítají i do dnešního politického  života Hrabové. Na rozdíl od okolních obcí  u nás neexistuje skupina občanů, která by měla  hlubší vztah ke své obci.   

Nápadná je nechuť  obyvatel  Hrabové se podílet na místní samosprávě. Angažuje se pouze nepatrná část obyvatelstva, většina zde žijících občanů  o tuto činnost neprojevuje zájem.  Preferují pouze své osobní záliby a neuvědomují si vážné důsledky podceňování  významu dobrého fungování místní samosprávy.

Tristní  výsledky toho všeho se projevily i na posledním jednáním zastupitelstva Hrabové. Asi to  bude trvat ještě  několik let, než  převezme do svých rukou vedení obce ta nejmladší generace. Generace nejen vzdělanější, ale i s kořeny hlouběji  zapuštěnými ve zdejším prostředí.

14.11.2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma