Navigace: Vladimír Slavík > Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.9.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.9.2020

 

Od tohoto jednání již uplynuly  2 měsíce a  stále není na webových stránkách MOb Hrabové zveřejněn zápis!  Beru to možná příliš osobně, ale vnímám to jako újmu na mých zákonných právech na informace.

Otázal jsem se na příčinu tohoto stavu pana tajemníka a dozvěděl jsem se, že doposud na návrh zápisu  nereagoval  ověřovatel Ing. Orkáč a bez jeho podpisu zápis nelze zveřejnit. Druhým ověřovatelem byl Ing. Rundt, který reagoval ihned a všechny jeho připomínky byly respektovány.

Pak jsem si prostudoval „Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová“.  V článku 15 bod (3) je napsáno: „Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení.  Po podpisu určenými ověřovateli a starostou je anonymizovaný zápis zveřejněn na webových stánkách městského obvodu“.

Jenomže stále chybí podpis ověřovatele Ing. Orkáče a zápis z uvedeného důvodu nelze zveřejnit!

Soudím, že je  žádoucí doplnit „Jednací řád“ časovou podmínkou pro splnění povinností ověřovatelů. zápisu.  Třeba do 14-ti dnů od jeho  sepsání.

Následkem otálení Ing. Orkáče tento  zápis nelze zveřejnit. Je otázkou, zdali je vůbec platné i usnesení z tohoto zastupitelstva?

Řešením by byla  volba  ověřovatele - náhradníka. Může se  přihodit leccos, dlouhodobá nemoc, rezignace na funkci zastupitele nebo jiné nepředvídané překážky.  

Tento případ je asi zcela výjimečný. Nikdy předtím se něco podobného v Hrabové nepřihodilo. Ale realita je taková, že  občané Hrabové si nemohou na webových stránkách přečíst  zápis ze zastupitelstva, konaného před dvěma měsíci.  Je možné, že  nikomu to  příliš nevadí, ale mě velice.

19.11.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma