Navigace: Vladimír Slavík > Záplavová území v Hrabové

Záplavová území v Hrabové

 

Určitou dobu po povodních v devadesátých letech minulého století se o „záplavových územích“ často diskutovalo v tisku i v televizi. Tehdy se zdůrazňovalo, že stavět v těchto místech RD a cokoliv jiného je velmi nezodpovědné.

Ale pak bylo cca 20 let  „sucho“  a problematika „záplavových území“  dnes nikoho netrápí. Pokud jde o Hrabovou, tak možná oprávněně. Jen málokdo si uvědomuje význam ochranné hráze, která byla v letech 2011-12 postavena na jižním konci Hrabové, a to podél odlehčovacího kanálu Ščučí. Začíná u Ostravice a končí nedaleko Paskovské ulice.  Takže naše obec je  nyní z hlediska povodní (až na několik omezených lokalit)  údajně  celkem bezpečná.

Co to jsou „záplavová území“ a jaký je jejich význam?

Jsou to administrativně stanovena území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Jsou zakreslena do mapových podkladů, které lze vyhledat i  pomocí internetu.

Pokud jde o Hrabovou, tak zde máme následující „záplavová území“:

1. Na celém katastru obce v těsné blízkosti potoka Ščučí.

2. Na jižním konci Hrabové v lokalitě „Na rybnících“ severně od Pilíků  v okolí  parcely č. 493/3 na ploše cca 20 ha.

3. Na jižním konci Hrabové v lokalitě  „Na luhu“ v blízkosti řeky Ostravice v okolí parcely č. 1443/5 na ploše cca 10 ha.

4. Ve střední části Hrabové v blízkosti ulice Poplužní v okolí parcely č. 1207 na ploše cca 2 ha.

5. V severní části Hrabové v lokalitě „Tajga“ v blízkosti parcely č. 2126/1 na ploše cca 3 ha.

Takže zcela bezpečná při povodních je střední část Hrabové, Šídlovec, a prostory v blízkosti Krmelínské ulice  včetně zdejší průmyslové zóny.

Život mě naučil opatrnosti při posuzování těchto a podobných informací. Konkrétně u této vidím určitý problém v tom, že autorem  „úředně“ stanovených záplavových území je Povodí Odry. Je logické, že Povodí Odry  nemá  zájem tyto rizikové plochy rozšiřovat, jejich zájem je opačný.

Takže podle mého názoru jsou i nyní  v případně povodní rizikovými oblastmi Šídlovec, celý jižní konec Hrabové a také zástavba v okolí Krmelínské ulice blízkosti potoka  Zyf, a to včetně  zdejší průmyslové zóny. 

Mnozí jsou přesvědčeni,  že  vzhledem ke klimatickým změnám již nebezpečí povodní nehrozí. Ale je to tak jisté?

I zde lidová moudrost praví: „Kdo je připraven, není ohrožen“. Konkrétně mám na mysli stavbu "Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí". Stavět nebo nestavět?

18.9.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum