Navigace: Vladimír Slavík > Zatýkání Sokolů v roce 1941

Zatýkání Sokolů v roce 1941

 

V minulých dnech jsme si připomenuli  Památný den Sokola. Byla  to vzpomínka na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy proběhlo hromadné zatýkání členů této organizace.

V době okupace zahynulo v koncentračních táborech a ve vězeních asi 5 000 členů Sokola. 

 Při této příležitosti je na místě si připomenout některá fakta z historie Sokola. Vznikl  v době Rakouska – Uherska,  v době vrcholícího   národního obrození.  Měl vyhraněné  nacionalistické zaměření  a  averzi k habsburské monarchii a římsko-katolické církvi.

Členskou základnu tvořili převážně drobní  živnostníci, úředníci, učitelé a místní honorace.  Členové Sokola se významně podíleli  na vzniku 1. republiky, a to jak v legiích, tak v domácím odboji.

V meziválečném období  v Sokole velmi posílil vliv tehdejších  pravicových  stran, především strany agrární. K členství se hlásili Karel Kramář, Antonín Švehla. František Urdržal, Rudolf Beran.

V době 1. republiky  měly všechny významnější politické strany i své tělovýchovné organizace. Sociální demokraté měli DTJ, Lidovci měli Orla, Komunisté  měli Federaci proletářské tělovýchovy a  agrárníkům byl blízký Sokol.  

Po roce 1945 nebyla činnost agrární strany povolena a mezi členy Sokola získali značný vliv národní socialisté Petra Zenkla.  Po Únoru 1948 byli i z tohoto důvodu činovnicí Sokola pronásledováni. Uskutečněním ztv. sjednocené tělovýchovy v roce 1956 byl u nás  prakticky Sokol zrušen.

V Hrabové byl Sokol založen v roce 1908. Zasloužili se o to místní učitelé, místní rolníci, řemeslníci i dělníci. V době 1. republiky převládal v Sokole i v Hrabové  politický vliv tehdejších  zdejších pravicových stran. Po celou dobu existence až do rozpuštění  v roce 1941 měl   Sokol  cca 100 organizovaných členů.

Nakonec připomenu zdejší události  z října  1941. Byla zatčena starostka  Sokola Sylvie Walterová a vzdělavatelka Sokola učitelka Zdeňka Olivová. Po šesti týdnech výslechů a vězení byly obě propuštěny.

V následujících letech  okupace bylo zatčeno a vězněno  asi  40 místních občanů a 18 se již nevrátilo domů. Byli  mezi nimi byli  i činovnicí zdejšího Sokola Josef Závada,  jeho bratr Karel a Cyril Šebesta.

9.10.2019      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum