Navigace: Vladimír Slavík > Zpoplatnění Místecké

Zpoplatnění Místecké

 

K napsání tohoto článku mě přiměla informace, kterou jsem si včera přečetl v Moravskoslezském deníku. Je tam zmínka o nutnosti „vybojovat“ zrušení dálničního poplatku na Místecké ulici v úseku Hrabová – Frýdek-Místek.

Dopravní zatížení  Paskovské ulice v Hrabové je  již mnoho let vskutku poměrně vysoké a postupně vznikl názor, že jednou z příčin tohoto stavu  je zpoplatnění nedaleké Místecké. Řidiči, kteří nemají dálniční známku, pak jedou přes Hrabovou.

Tento problém řeší naše zastupitelstvo již mnoho let s tím, že čas od času napíše starosta dopis na ministerstvo dopravy. A tím to končí.

Nebylo by lepší jednat s místními  orgány? Třeba s příslušnými orgány Moravskoslezského kraje.

Já jsem  (jako soukromá osoba)  poslal v této záležitosti  již v roce 2014 dotaz na MS kraj  a dozvěděl se, že ministerstvo dopravy trvá  na zpoplatnění všech dálnic, protože potřebuje peníze na jejich  provoz. Tedy na běžnou údžbu a zajištění provozu v zímních měsících. A to včetně  naší Místecké.  

Pro mě je to „jasná zpráva“. Pokud by Moravskoslezský kraj byl ochoten hradit náklady na údžbu tohoto úseku dálnice, pak by bylo možno  jednat o zrušení poplatků.

Takže eventuální jednání  o zrušení zpoplatnění Místecké by měla probíhat mezi starostou Hrabové a příslušným představitelem  MS kraje. Konkrétně nyní mezi starostou Hrabové   Igorem Trávníčkem a  radním MS kraje  Jakubem Unuckou, který má na starosti dopravu a silniční hospodářství  včetně Místecké ulice. Možná by si dobře rozuměli, oba mají stejnou politickou příslušnost.

Všechny  ostatní snahy místních politických stran a mistních  občanů považuji za  neproduktivní a pouhé  populistické počiny.  

 Závěrem: Dálniční poplatky na Místecké ulici budou zrušeny až tehdy, kdy náš kraj vysloví ochotu se finančně podílet na provozních nákladech.Konkrétně na nákladech na běžnou údržbu a možná i na zimní provoz.  Jako vždycky, i zde jde především o peníze.

11. 1. 2019   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum