Navigace: Vladimír Slavík > Informace ze zasedání RMOb Hrabová > Usnesení Rady č. 20 ze dne 8. 7. 2015

Usnesení Rady č. 20 ze dne 8. 7. 2015

Členové Rady: Mgr. Rostislav Naď, Igor Trávníček, Libor Lyčka, Petr Balušek, Milan Pospěch

Veřejné zakázky:

  • Oprava kanceláře na Šídlovci po realitní agentuře CITY  ing. Mokroše za 87 tis. Kč
  • Nábytek pro tuto kancelář za 102 tis. Kč
  • Projektová dokumentace pro opravu hydroizolace a omítek v ZŠ za 59 tis. Kč
  • Tisk Hrabovských novin za 60 tis. Kč
  • Výměna 4 ks vstupních dveří vč. příslušenství v domě Šrobárova 22 za 433 tis. Kč

Komentář HN: Převzetí správy bytového fondu „do vlastních rukou“ si vyžádá další náklady ve výši cca 190 tis.

 Na vydávání Hrabovských listů je pro letošní rok v rozpočtu (pol. 3349) 80 tis na běžné výdaje a 121 tis. na platy a odvody, celkem 200 tis. Kč.  Časopis vychází 6x ročně, má pouze 8 stránek, jedno vydání stojí 33 tis. Kč. Měsíčník Starobělský zpravodaj, mající 12- 14 stránek, stojí 250 tis., na jedno vydání připadá 21 tis. Kč. Mimo to placené inzeráty přináší do obecní pokladny Staré Bělé  30 tis. ročně, takže celkový náklad je 220 tis. Kč. Kdo umí, ten umí.

V domě na Šrobárové 22 sídlí v nebytových prostorách 4 subjekty  platící ročně nájem 75 tis. Kč. Zdalipak se projeví vysoké náklady na údržbu tohoto domu v cenách za nájem?

Ostatní záležitosti:

Rada bere na vědomí:

a) zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly města Ostravy v r. 2015 ze dne 3. 7. 2015

b) zprávu o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků ze dne 3. 7. 2015, zpracovanou odborem interního auditu a kontroly magistrátu města Ostravy a ukládá vedoucí odboru financí a správy majetku přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Zodpovídá ing. Jana Ziobrová, do 22. 7. 2015.

Komentář HN: podle znění usnesení probírala Rada na svém zasedání dvě zprávy. Občany Hrabové (aspoň některé) by určitě zajímal text těchto zpráv. To proto, aby bylo možno posoudit, zda nastala náprava od poslední kontroly, která byla provedena 12. 9. 2014 a kdy bylo zjištěno v hospodaření městského obvodu 23 nedostatků. Opět se musím podivovat, že za všechna opatření, vedoucí k nápravě zjištěných chyb a nedostatků je činěna zodpovědnou pouze ing. Jana Ziobrová.  Co pan starosta, místostarosta, tajemník? Jak kontrolují práci svých podřízených? Vždyť výsledky auditů  jsou zároveň hodnocením  jejich práce.

Rada odvolává

z funkce člena redakční rady p. Václava Fajfra na jeho vlastní žádost.

Komentář HN: Vůbec bych se nedivil, kdyby na své funkce v redakční radě rezignovali i někteří další členové z řad opozice. Nově vydané principy pro vydávání Hrabovských listů schválené Radou 24.6. značně omezují zpravodajské a informační možnosti  tohoto časopisu. Zveřejňovat se bude pouze to, co vyhovuje starostovi a současnému vedení naší radnice. Tím netvrdím, že Václav  Fajfr rezignoval z těchto důvodů. Pokud je mi známo, příčinou rezignace je časové zaneprázdnění způsobené jeho pracovními aktivitami.

            18. 7. 2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum