Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Korespodence se zastupitelem panem Bedřichem Chlupatým

Korespodence se zastupitelem panem Bedřichem Chlupatým

Náhoda tomu chtěla, že prvním zastupitelem městského obvodu Hrabová, se kterým      jsem vedl korespondenci pro potřeby nové záložky v Hrabovských novinách, je  předseda kontrolního výboru pan Bedřich  Chlupatý.

                Dne 18. 12. 2014 jsem jmenovanému zaslal následující dopis:

               Pane předsedo, podle zákona o obcích kontroluje Váš výbor rovněž dodržování právních předpisů obecním úřadem. Mám důvod se domnívat, že v Hrabové není respektován  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podal jsem si v letošním roce několik žádostí o informace, a tyto zůstaly bez odpovědí. Rád bych je osobně předal buď Vám nebo na zasedání kontrolního výboru.

S úctou Vladimír Slavík.

 

Dne 26. 12. 2014 jsem dostal od předsedy kontrolního výboru následující odpověď:

               Pěkně zdravím pane Slavík.

Beru na vědomí váš požadavek a považuji za dostačující, když mi Vaše nezodpovězené žádosti ÚMOb Hrabová zašlete na mou e- mailovou adresu.

S pozdravem a přáním šťastného a spokojeného nového roku 2015.

                                                                              Bedřich Chlupatý

 

Dne 27. 12. 2014 jsem odeslal p. Chlupatému kopie 6 žádostí o informace, na které jsem nedostal odpověď.

 

Dne 15. 1. 2015 jsem od pana Chlupatého obdržel dopis (viz příloha), ve kterém se uvádí, že po projednání v Kontrolním výboru bylo zjištěno, že k nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. v Hrabové nedochází, „a jako tazatel jste obdržel odpověď na všechny své dotazy v přiměřené době i dostatečném rozsahu“.

               Po přečtení tohoto dopisu jsem chvíli nevěděl, jestli náhodou netrpím stařeckou zapomnětlivostí a ihned jsem provedl kontrolu došlé pošty v počítači. Ať jsem hledal jak jsem hledal, žádnou odpověď od pana tajemníka nebo jiné osoby na mé žádosti o informace jsem nenalezl. Možná, že v Hrabové bydlí ještě jeden Vladimír Slavík se stejnou elektronickou adresou, ale to je mi jeví jako málo pravděpodobné.

               Můj vnuk, který se vyzná v počítačích lépe než já, mě ujistil, že každý odeslaný e- mail musí být zaznamenán jak v poště odesilatele tak v poště příjemce.  

               Napadlo mě, proč členové kontrolního výboru při projednávání mé stížnosti nepožádali pana tajemníka, aby předložil kopie těchto odpovědí?  Všichni tři členové tohoto výboru jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, jeden z nich má dokonce titul JuDr. Přitom i laik po přečtení § 14, odst.5, písm.d, zákona č. 106/1999 Sb.   pochopí, že povinný subjekt, tj. městský obvod, musí poskytnout požadovanou informaci do 15 dnů, a to v mém případě elektronickou poštou.

Další problém: podle § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt, tedy městský obvod Hrabová, musí na svých webových stránkách zveřejnit informace, které poskytl žadateli na jeho žádost. Na webových stránkách Hrabové v rubrice „Povinně zveřejňované informace“ však tyto údaje uvedeny nejsou. Je zde pouze jediná žádost s příslušnou odpovědí, a to pana Radomíra  Orkáče z  2. 10. 2014 ve věci Hrabovských listů.

               Nechápu členy kontrolního výboru, proč se snaží zakrývat nedostatky, které na tomto úseku v Hrabové / na rozdíl od jiných městských obvodů/ viditelně a dlouhodobě existují. Buď se v jednotlivých ustanoveních zákona č. 106/1999 Sb.vůbec neorientují nebo uvěřili tvrzením pana tajemníka, které jsou ale v rozporu s realitou.

 

Příloha : dopis předsedy kontrolního výboru z 15. 1. 2015.

 

20.1. 2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum