Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespodence s vedoucí odboru stavebně - správního.

Má korespodence s vedoucí odboru stavebně - správního.

Má korespondence s vedoucí odboru stavebně správního .

Před nedávnem jsem napsal paní ing. Janě Faicové dopis následujícího znění:

Paní inženýrko,

Na stránkách mého webu Hrabovské noviny nyní probíhá anketa otázek a odpovědí, ve které kladu zastupitelům a vedoucím pracovníkům místní správy různé otázky, o kterých si myslím, že mohou případně zajímat i ostatní občany.

               Pro Vás jsem si připravil následující:

1. V blízkosti Paskovské ulice jsou uskutečňovány některé podnikatelské aktivity, které nepřispívají k estetickému vzhledu obce. Mám na mysli sklad hutnických výrobků na nádvoří bývalého statku Paskovská 245, sklad dřeva a jiných předmětů u domu č. 151 nebo sklad aut v okolí novostavby u zbouraného domu č. 70 v blízkosti ulice Na Honech.

Když jsem se dotazoval v loňském roce na útvaru hlavního architekta MMO kdo zodpovídá za estetický vzhled obce, bylo mi hlavním architektem Cyrilem Vltavským sděleno, že vše je v kompetenci stavebního úřadu v Hrabové.

Otázka:  Jsou mé požadavky na vzhled okolí Paskovské přehnané a neodůvodněné a vše je v souladu s platným územním plánem a platnou legislativou?

2. Již delší dobu se připravuje obsáhlá akce s názvem „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“.

Otázka:  Jaké komplikace a omezení vzniknou po dobu této stavby pro občany jižní části Hrabové?

3. V některých městských obvodech Ostravy informují stavební úřady občany prostřednictvím místních časopisů o stavebních aktivitách na území obce za uplynulý rok. Uvádí se počet kolaudovaných rod. domů a jiných staveb, počet rekonstrukcí, investiční akce v oblasti infrastruktury apod.

Otázka: Proč se tak neděje v Hrabové? Občany by určitě zajímalo, jak se rozvíjí a modernizuje jejich obec.

Vaše případné odpovědi budou zveřejněny v Hrabovských novinách.  Občané Hrabové tak obdrží některé informace  na které doposud možná marně hledali odpovědi.

S pozdravem Vladimír Slavík, Hrabovské noviny.

V těchto dnech jsem od ing.Faicové  obdržel následující odpověď:

Momentálně netoužím „viset“ na nějakém soukromém webu  a pokud redakční rada usoudí, že určité informace jsou pro občany důležité, budou zveřejňovány v Hrabovských listech, případně na webových stránkách úřadu.

Komentář Hrabovských novin:  Dřívější redakční rada Hrabovských  listů  ( Naď, Strnišťová, Rundt) „usoudila“, že výše uvedené a jim podobné informace nejsou pro občany Hrabové důležité a proto se v minulosti neobrátila na ing. Faicovou  s žádosti o příspěvek do místního časopisu. Doufejme, že současná redakční rada tak učiní a můj „soukromý“ web bude mít méně práce.

 

            17. 3. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum