Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence se zastupitelem panem Bohumilem Rundtem

Má korespondence se zastupitelem panem Bohumilem Rundtem

Pan Bohumil Rundt je nejstarším úřadujícím zastupitelem městského obvodu Hrabová.     Tuto funkci vykonává nepřetržitě od r. 1991, tj. 24 let. Do r. 2006 byl starostou. V následujících volebních obdobích vykonával následující funkce:

2006 – 2010: místostarosta, člen redakční rady, člen povodňové komise.

2010 – 2014: předseda finančního výboru, člen povodňové komise, člen komise výstavby, dopravy a ekologie, člen redakční rady.

A v současném volebním období: předseda finančního výboru, člen povodňové komise, člen komise výstavby, dopravy a ekologie.

V červnu loňského roku jsem poslal panu Bohumilu Rundtovi následující dotaz:

Pane předsedo finančního výboru, v zákoně o obcích je uvedeno, že v pravomoci finančního výboru je provádění kontroly hospodaření s finančními prostředky obce. V souvislosti s tím se dotazuji, zda se finanční výbor zabýval příčinami růstu nákladů na místní správu, a když ano, tak s jakými výsledky.

V r. 1994 (viz Hrabovské listy č. 1/94) činily tyto výdaje, a to včetně odměn zastupitelů pouze 2094 tis. Kč, v r. 2000 již 3950 tis. Kč, v r. 2013 již 6960 tis. Kč a na r. 2014 se plánuje dokonce 7 500 tis. Kč.

Děkuji za odpověď.

Pan předseda odpověděl takto:

Schvalování rozpočtu městského obvodu je dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. výhradně právem zastupitelstva. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky městského obvodu, samozřejmě včetně nákladů na činnost místní správy. Příčinou dlouhodobého růstu nákladů je zejména nárust mezd, rozšíření výkonu státní správy v přenesené působnosti, nárusty cen.

Rozdíl v rozpočtu mezi r. 2013 a 2014 je tvořen nárustem mezd /přijetí pracovnice pro sociálně právní ochranu dětí s působností i v městském obvodu Nová Bělá/, opravami objektu úřadu.

V případě Vašich dalších dotazů k rozpočtu doporučuji osobní jednání za účasti vedoucí finančního odboru ing. Ziobrové.

S pozdravem Bohumil Rundt, předseda finančního výboru.

Počátkem února 2015 jsem pokračoval v korespondenci s opětně zvoleným předsedou finančního výboru panem Bohumilem Rundtem následujícím dopisem:

Pane předsedo,

Považuji se za angažovaného občana Hrabové a jsem znepokojen zprávami, že příslušné kontrolní orgány Magistrátu města Ostravy zjišťují opakovaně závažné nedostatky v oblasti evidence a inventarizace majetku našeho městského obvodu.

Sleduji pozorně prostřednictvím Hrabovských listů a webových stránek dění v Hrabové a doposud jsem se nesetkal ani v náznaku s možnostmi těchto nešvarů. Vždyť kontrolní a finanční výbory určitě zodpovědně plní dle zákona o obcích své povinnosti a na podobné negativní jevy by včas reagovaly. Rovněž audit závěrečného účtu, každoročně prováděný odbornou firmou TOP Auditing, s.r.o. Brno by na tyto skutečnosti měl upozornit.

Já a čtenáři mých webových stránek by určitě uvítali Vaše vyjádření k této záležitosti.

S pozdravem Vladimír Slavík.

Uplynul již více jak měsíc od zaslání tohoto dopisu, který zůstal bohužel bez odpovědi. A tak se čtenáři Hrabovských novin nedozví, proč finanční výbor ve složení p. Rund, p. Petana a paní Kročková v loňském roce nemohl zbránit nedostatkům, opakovně zjišťovaným při kontrolách z MMO.

            5. 3. 2015       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum