Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má (ne) korespondence se zastupitelem Milanem Pospěchem

Má (ne) korespondence se zastupitelem Milanem Pospěchem

Milan Pospěch, bývalý člen ČSSD Hrabová, se stal poprvé zastupitelem po volbách v r. 2006. Úspěšně kandidoval i následujícím volebním období, kdy byl zastupitelstvem dokonce zvolen i do rady městského obvodu. Rovněž v současném volebním období je členem rady. Mimoto je členem povodňové komise.

S ohledem na dlouhodobé zkušenosti tohoto komunálního politika jsem 20. 1. 2015 panu Pospěchovi zaslal dopis s následujícími otázkami:

1. Jaký problém považujete v Hrabové v současné době za nejdůležitější?

2. Jste členem povodňové komise. Jsou protipovodňová opatření, realizovaná v minulých letech na území Hrabové, dostačující?

3. V r. 2013 si vyžádalo vytápění objektu Sboru dobrovolných hasičů poměrně vysokou částku 100 tis. Kč. Nebylo by vhodné uvažovat o zlepšení izolace obvodových stěn a střechy? Ušetřily by se tím peníze z rozpočtu.

           

Pan zastupitel doposud na tento dopis neodpověděl. Čtenáři Hrabovských novin se již asi nedoví, co považuje pan Pospěch v současné době za největší problém naší obce. Rovněž se neví, zda protipovodňová opatření, provedená na území obce v minulých letech jsou dostačující.

Poslední otázka měla ekonomický podtext. V materiálech z minulých  jednání zastupitelstva, rady a komisí nebyla nikdy žádná zmínka o možnostech úsporných opatření, které by příznivě ovlivnily strukturu našeho rozpočtu.  Přitom náklady na energie jsou stále vyšší a vyšší. Možná, že u objektů vlastněných městským obvodem je možné tyto náklady snížit a ušetřené peníze věnovat např. na rozšíření počtu stránek Hrabovských listů.

            3. 3. 2015. V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum